Hidhet shorti për kërkesat ankimore nr. 34 dhe nr. 35

18/03/2023 | Lajme

Në komisionin Qendror të Zgjedhjeve janë depozituar dy kërkesa ankimore:

  1. Kërkesa ankimore nr. 34 me objekt “Korigjimin dhe kundërshtimin e vendimit nr. 170, datë 11.03.2023 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Bindja Demokratike”, për regjistrimin si subject zgjedhor për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023””;
  2. Kërkesa ankimore nr. 35, me objekt “Korigjimin dhe kundërshtimin e vendimit nr. 173, datë 03.2023 “Për shqyrtimin e kërkesës së partisë politike “Lëvizja për Zhvillim Kombëtar”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023””.

Sot, u hodh shorti për përcaktimin e relatorëve të kërkesave ankimore, rezultatet e të cilit përcaktuan relator të kërkesës ankimore nr. 34, z. Elvin Lako dhe relator të kërkesës ankimore nr. 35, z. Elvis Cefa.

Shqyrtimi paraprak i kërkesave ankimore nga Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve do të zhvillohet ditën e Hënë, datë 20.03.2023.

LajmeHidhet shorti për kërkesat ankimore nr. 34 dhe nr. 35