Zgjedhjet vendore 2023 – Rregjistrohen si subjekte zgjedhore “Partia Demokratike” dhe dy koalicione

18/03/2023 | Lajme

Sot, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në seancë publike shqyrtoi kërkesën e Koalicionit “Aleanca Liberale e Djathtë”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.

Komisioneri vendosi regjistrimin e koalicionit “Aleanca Liberale e Djathtë” (PBKD – BLD – PBD), ALD, me parti pjesëtare të tij si më poshtë:

  1. Partia “Balli Kombëtar Demokrat”;
  2. Partia” Bashkimi Liberal Demokrat”;
  3. Partia “Bashkimi Demokrat Shqiptar”;

Në këtë seancë, u shqyrtua edhe kërkesa e koalicionit “Bashkë Fitojmë”, për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023. Komisioneri vendosi regjistrimin e koalicionit “BASHKË FITOJMË” (PBDNJ – PDK – PL) “BF”, me parti pjesëtare të tij si më poshtë:

  1. “Partia e Lirisë” (PL);
  2. “Partia Demokristiane e Shqipërisë” (PDK);
  3. “Partia e Bashkimit për të Drejtat e Njeriut” (PBDNJ).

Gjithashtu, u vendos zbatimi i vendimit nr.27, datë 16.3.2023, të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve” dhe regjistrimi i partisë “Partia Demokratike” me nënkryetar z. Enkelejd Alibeaj, në cilësinë e kryetarit të komanduar të Partisë, si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.

Komisioneri shqyrtoi rezultatin e verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm, për subjektin vetëdeklarues z. Rodolf Llambi Xhillari, anëtar në Këshillin e Bashkisë Tiranë”. Në përfundim të shqyrtimit konstatoi se z. Rodolf Llambi Xhillari, me detyrë anëtar në Këshillin e Bashkisë Tiranë, nuk përfshihet në kushtet e ndalimit të ushtrimit të funksionit.

U miratua një ndryshim në vendimin nr. 100, datë 8.3.2023, “Për caktimin e numrit të kandidatëve në listat shumemërore të paraqitura nga subjektet zgjedhore për çdo zonë zgjedhore për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”, i cili përcakton se numri i kandidatëve në listat shumemërore për bashkinë Kuçovë bëhet 32.

LajmeZgjedhjet vendore 2023 – Rregjistrohen si subjekte zgjedhore “Partia Demokratike” dhe dy koalicione