Raportimi i veprimtarive publike – Komisioneri i propozon KAS 10 sanksione administrative

24/03/2023 | Lajme

Sot, në seancë publike Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve shpalli vendimet për shqyrtimin administrativ ndaj pëersonave përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.

Komisioneri vendosi pushimin e procedimit administrativ për moskonstatimin e shkeljes së Kodit Zgjedhor dhe vendimit nr. 9, datë 24.12.2020, ndaj:

 1. Personit përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike në bashkinë Korçë;
 2. Personit përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike në në bashkinë Patos;
 3. Personit përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike në në bashkinë Maliq;
 4. Personit përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike në institucionin e Prefektit të Qarkut Durrës;
 5. Personit përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike në bashkinë Belsh;
 6. Personit përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike në bashkinë Kukës;
 7. Personit përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike në në bashkinë Gjirokastër;
 8. Personit përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike në institucionin e Entit Kombëtar të Banesave;
 9. Personit përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike në institucionin e Autoritetit të Konkurrencës;
 10. Personit përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike në bashkinë Tiranë;
 11. Personit përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike në bashkinë Kavajë;
 12. Personit përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike në bashkinë Lushnjë;
 13. Personit përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike pranë Ministrit të Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes;
 14. Personit përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike pranë Ministrit të Shtetit për Standartet dhe Shërbimet;
 15. Personit përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike pranë Agjecisë Kombëtare të Ujësjellës Kanalizimeve dhe Mbetjeve të Ngurta;
 16. Ogerta Manastirliu, Ministre e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale;
 17. Gledian Llatja, Kryetar në Bashkinë Elbasan;
 18. Drejtorit të Përgjithshëm pranë Ujësjellës Kanalizimeve Elbasan;
 19. Drejtorit të Përgjithshëm pranë Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, Elbasan;
 20. Drejtorit pranë Zyrës Vendore Arsimore, Elbasan;
 21. Drejtorit të Përgjithshëm pranë Uzinës së Lëndëve Plasëse Mjekës, Elbasan;
 22. Drejtorit të Përgjithshëm pranë Drejtorisë  Rajonale të Operatorit të Shërbimeve të Kujdesit Shëndetësor, Elbasan;
 23. Drejtorit të Përgjithshëm pranë Drejtorisë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore, Elbasan;
 24. Drejtorit të Përgjithshëm pranë Drejtorisë Rajonale të Punësimit dhe Aftësivë, Elbasan.

Gjithashtu, Komisioneri konstatoi shkelje administrative të Kodit Zgjedhor dhe vendimit nr. 9, datë 24.12.2020 dhe vendosi t’i propozojë Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve vendosjen e sanksioneve administrative për:

 • Armando Subashi, Kryetar në Bashkinë Fier, me gjobë në masën 10 000 (dhjetë mijë) lekë;
 • Nuri Belba, Kryetar në Bashkinë Prrenjas, me gjobë në masën 10 000 (dhjetë mijë) lekë;
 • Kastriot Gurra, Kryetar në Bashkinë Librazhd, me gjobë në masën 10 000 (dhjetë mijë) lekë;
 • Personit përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit, gjobë në masën 5 000 (pesë mijë) lekë;
 • Personit përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike, në Bashkinë Poliçan, gjobë në masën 5 000  (pesë mijë) lekë;
 • Personit përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike, në Bashkinë Skrapar, gjobë në masën 5 000  (pesë mijë) lekë;
 • Personit përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike, në Bashkinë Roskovec, gjobë në masën 5 000  (pesë mijë) lekë;
 • Personit përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike, në Bashkinë Lezhë, gjobë në masën 5 000  (pesë mijë) lekë;
 • Personit përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike, në Bashkinë Bulqizë, gjobë në masën 5 000  (pesë mijë) lekë;
 • Personit përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike, në Bashkinë Elbasan, gjobë në masën 5 000 (pesë mijë) lekë.

Në këtë seancë, u vlerësua ecuria e raportimit të veprimtarive me karakter publik të disa institucioneve për periudhën 3 mars – 9 mars 2023.

Në përfundim të shqyrtimit administrativ Komisioneri vendosi moskonstatimin e shkeljes administrative dhe pushimin e procedimit administrativ ndaj institucioneve si vijon: Kryeministria, Ministria e Arsimit dhe Sportit, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Ministria e Kulturës, Teatri Kombëtar i Operës, Baletit dhe Ansambli Popullor,  Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Prefekti i Qarkut Elbasan, Njësia Administrative nr. 9,  Qendra Komunitare Multidisiplinare, bashkitë Belsh, Elbasan, Gjirokastër, Gramsh, Kolonjë, Korçë, Lezhë, Maliq, Pogradec.

Vlerësim i raportimeve të veprimtarive me karakter publik u bë edhe për periudhën 10 mars – 16 mars 2023.

Gjatë kësaj periudhe janë raportuar ne total 254 veprimtari, nga 58 Institucione. Nga këto, 32 veprimtari të kryera nga 13 institucione janë në shkelje të afatit të raportimit. Deri tani kanë paraqitur pretendimet e tyre, rreth 11 institucione.

Në përfundim të shqyrtimit, Komisioneri do të dalë me vendimmarrje. KQZ po monitoron në baza ditore veprimtaritë e raportuara në shkelje të afatit 5 ditor dhe veprimtaritë që mund të përbëjne rast për shpërdorimin e burimeve publike. Deri më tani janë ndaluar 6 veprimtari.

Gjithashtu, u vendos zbatimi i vendimit nr. 30, datë 21.3.2023, të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve” dhe regjistrimi i partisë politike “Aleanca Progresiste LZHK”, si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.

LajmeRaportimi i veprimtarive publike – Komisioneri i propozon KAS 10 sanksione administrative