Kërkesa e KShZ për vendosje të sanksioneve administrative – KAS hedh shortin për caktimin e relatorit

27/03/2023 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve i ka kërkuar Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve vendosjen e sanksioneve administrative për shkelje administrative të Kodit Zgjedhor dhe vendimit nr. 9/2020 të Komisionit Rregullator, nga kryetar bashkie dhe persona përgjegjës që kanë detyrim për raportimin e veprimtarive publike.

Sot, u hodh shorti për përcaktimin e relatorit të kërkesës ankimore nr. 11, të KShZ dhe rezultatet e shortit përcaktuan relator z. Ledio Braho.

Shqyrtimi paraprak i kërkesës do të zhvillohet ditën e Martë, datë 28.03.2023.

 

LajmeKërkesa e KShZ për vendosje të sanksioneve administrative – KAS hedh shortin për caktimin e relatorit