Zgjedhjet vendore të datës 14 Maj 2023 – Miratohen listat shumemërore të PDIU dhe kthehen për korrigjim listat e partive “Lëvizja e Legalitetit” dhe “Fronti i Majtë”

30/03/2023 | Lajme

Sot, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në seancë publike vendosi miratimin e listave shumemërore të subjektit zgjedhor Partia “Drejtësi Integrim dhe Unitet”, për bashkinë e Durrës, Elbasan, Fierit, Berat, Lushnjë, Korçë, Lezhë, Shkodër, Kamëz dhe Vlorë.

Listat shumemёrore të kandidatëve për anëtarë të këshillit bashkiak, Bashkia Vlorë, të depozituar nga partia “Lëvizja e Legalitetit” dhe  listat shumemёrore të kandidatëve për anëtarë të këshillit bashkiak të depozituar nga Partia “Fronti i Majtë” u kthyen për korrigjim.

Komisioneri vendosi mosregjistrimin e z. Eduart Muhamet Nallbani, si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore Bashkia Tiranë, pasi nuk përmbushet detyrimi i përcaktuar në Kodin Zgjedhor për depozitimin e firmave mbështetëse që korrespondon me 1% të listës së zgjedhësve në zonën zgjedhore Tiranë.

Në këtë seancë u miratua sasia e vulave rezervë të Komisionit të Qendrës së Votimit që do të prodhohen për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.

Gjithashtu, u akredituan për vëzhgimin e procesit të zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore përfaqësues të Institutit Shqiptar për Zhvillimin e Sistemit të Zgjedhjeve, Radio Televizionit Ora News dhe organizatës “Qëndresa Qytetare”.

Sot përfundoi hetimi administrativ për raportimet e veprimtarive nga institucionet publike qendrore/ vendore si dhe agjencive dhe/ose ndërmarrjeve shtetërore, për periudhën 10 mars – 16 mars 2023. Komisioneri vendosi pushimin e procedimit administrativ ndaj Institucioni të Presidentit dhe Drejtorisë e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, ndërsa për institucionet e tjera vendimmarrja do të shpallet në seancën e radhës.

U vlerësuan edhe raportimet e veprimtarive me karakter publik të institucioneve publike qendrore/vendore si dhe agjencive dhe/ose ndërmarrjeve shtetërore, për periudhën 17 mars – 23 mars 2023. Nga 15 institucione të cilat u konstatuan në shkelje të afatit ligjor për raportim, 9 prej tyre kanë paraqitur parashtrimet e tyre.

Në përfundim të vlerësimit do të konkludohet me vendimmarrje nga ana e Komisionerit.

Me kërkesë të subjekteve zgjedhore u shty vendimmarrja për dy projektvendimet për caktimin e Vendeve të Numërimit të Votave dhe për caktimin e vendndodhjes së disa qendrave të votimit në ndërtesa private.

 

LajmeZgjedhjet vendore të datës 14 Maj 2023 – Miratohen listat shumemërore të PDIU dhe kthehen për korrigjim listat e partive “Lëvizja e Legalitetit” dhe “Fronti i Majtë”