Ankimi ndaj vendimit të KZAZ-së Sarandë – Caktohet relatori i kërkesës ankimore

01/04/2023 | Lajme

Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve është depozituar kërkesa ankimore nr. 42, me ankues Partia Socialiste e Shqipërisë dhe objekt “Ndryshimin e vendimit nr. 31, datë 28.03.2023, të KZAZ nr. 90, Sarandë. Mosregjistrimin e kandidatit për kryetar të njësisë së qeverisjes vendore të z. Gjergj Filip Mërkuri”.

Sot, u hodh shorti për caktimin e relatorit të kërkesës ankimore dhe rezultatet e të cilit përcaktuan relator, z. Ledio Braho. Shqyrtimi paraprak i kësaj kërkesës do të zhvillohet ditën e Hënë, datë 03.04.2023.

LajmeAnkimi ndaj vendimit të KZAZ-së Sarandë – Caktohet relatori i kërkesës ankimore