Zgjedhjet vendore 2023 – Miratohen listat shumemërore për anëtarë të këshillave bashkiak për 13 subjekte zgjedhore

03/04/2023 | Lajme

Sot, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në seancë publike shyrtoi kërkesat e disa subjekteve zgjedhore për miratimin e listave shumemërore për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023.

Në përfundim të shqyrtimit, Komisioneri vendosi miratimin e listave shumemërore të kandidatëve për anëtarë këshillat bashkiak për subjektet zgjedhore si më poshtë:

 1. “Aleanca Arbnore Kombëtare”, për bashkitë Tiranë, Korçë dhe Lezhë;
 2. “Partia Aleanca Demokratike e Shqipërisë”, për bashkinë Lezhë;
 3. “Aleanca Demokristiane e Shqipërisë”, për bashkinë Tiranë;
 4. “Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet”, për bashkinë Lushnjë;
 5. “Aleanca Liberale e Djathtë”, për për bashkitë Durrës, Fier, Kamëz, Lezhë, Lushnjë, Shkodër dhe Tiranë;
 6. “Lëvizja Bashkë”, për bashkinë Tiranë;
 7. “Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve”, për bashkinë Lezhë;
 8. “Ardhmërija Shqiptare”, për bashkitë Durrës dhe Lezhë;
 9. “Partia Kristian Demokrate e Shqiperise”, për bashkinë Lezhë;
 10. “Partia Republikane Shqiptare”, për bashkitë Berat, Durrës, Elbasan, Fier, Lezhë, Lushnjë, Shkodër, Tiranë, Vlorë, Kamëz dhe Korçë;
 11. “Partia Unitetit Kombëtar”, për bashkinë Lezhë;
 12. “Bindja Demokratike”, për bashkinë Elbasan;
 13. Lazjon Vangjel Petri, si kandidat i propozuar nga zgjedhësit për anëtar të këshillit bashkiak, Bashkia Korçë;

Gjithashtu, Komisioneri vendosi mosregjistrimin e listës shumemërore të kandidatëve për anëtarë të këshillit bashkiak, Bashkia Tiranë, të subjektit zgjedhor “Fronti i Majtë”, për shkak se disa prej emrave të listës shumemërore rezultojnë edhe në listat shumemërore të një subjekti tjetër zgjedhor, lista shumemërore nuk respekton kuotën gjinore dhe numrin e kandidatëve në listë.

LajmeZgjedhjet vendore 2023 – Miratohen listat shumemërore për anëtarë të këshillave bashkiak për 13 subjekte zgjedhore