Prezantohet Platforma Elektronike për Raportimin Financiar të Partive Politike 

05/04/2023 | Lajme

Sot, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në bashkëpunim me Zyrën e Këshillit të Europës dhe Delegacionin e Bashkimit Europian në Tiranë bënë publike Platformën Elektronike për Raportimin Financiar (PERF). Prezantimi i “PERF” bëri bashkë përfaqësues të partive politike, audituesve ligjorë, monitoruesve të fushatës zgjedhore, shoqërisë civile dhe medias.

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, z. Ilirjan Celibashi duke e cilësuar si një nga projektet digjitale më të rëndësishme që KQZ ka planifikuar të zhvillojë, theksoi se “Kjo platformë krijon një mundësi shumë të mirë për administrim të plotë dhe të saktë të të dhënave të raportuara për të ardhurat dhe shpenzimet e partive politike në vite kalendarike dhe gjatë fushatave zgjedhore. “Kjo platformë nuk është mekanizmi që zgjidh përgjithmonë problematikën që lidhën me financimin e partive, por mundëson një monitorim dhe mbikqyrje efikase për të gjithë kategroitë e raportuesve, monitorues, auditues, financierë të partive politike apo të kandidatëve. Qëllimi i PERF është të përmirësojë dhe të rrisë aksesin në informacion, transparencën në kohë të shpejtë, si edhe të përmirësojë cilësinë e të dhënave dhe përpunimit të tyre nga të gjithë përdoruesit e platformës” – tha Komisioneri Celibashi.

Ambasadorja e Bashkimit Europian, znj. Christiane HOHMANN tha se “Konkurrenca e ndershme bazohet në transparencë. Kjo është ajo që ne po ofrojmë me këtë platformë. Projekti është pjesë e një përpjekjeje më të madhe për të luftuar jo vetëm perceptimin, por edhe realitetin e korrupsionit. Me transparencë, korrupsioni nuk ka shanse të qëndrojë, sepse ne hedhim dritë mbi të. Kjo është një mundësi reale shtesë për të pasur zgjedhje të lira dhe të ndershme. Jam i bindur se platforma do të jetë edhe për partitë politike, pasi edhe ato duhet të përpiqen për më tepër transparencë”.

Z. Olsi DEKOVI, Kreu në detyrë i Zyrës së Këshillit të Evropës në Tiranë nënvizoi se “Platforma Elektronike do të forcojë zbatimin e rekomandimeve të GRECO dhe Komisionit të Venecias në lidhje me financimin e partive politike. KQZ-ja dhe aktorët e tjerë përkatës kanë tani një instrument të fuqishëm transparence dhe llogaridhënieje, i cili duhet të përdoret në mënyrë efektive”.

Platforma elektronike do të shërbejë për raportimin e partive politike për të ardhurat dhe shpenzimet gjatë vitit kalendarik dhe gjatë fushatës zgjedhore, raportimin e audituesve ligjorë të financave të partive politike dhe raportimin e monitoruesve të fushatës zgjedhore.

Monitoruesit dhe financierët e partive politike, të cilat janë trajnuar më herët mbi përdorimin e kësaj platforme, ndanë me të pranishmit këndvështrimet e tyre mbi përdorimin dhe funksionimin e platformës online.

Kjo platformë është zhvilluar me qëllim forcimin e kapaciteteve mbikëqyrëse të KQZ-së dhe rritjen e transparencës dhe llogaridhënies së partive politike dhe do të ofrojë transparencë dhe lehtësi më të madhe në përdorim të organizatave të shoqërisë civile, medias dhe aktorëve të tjerë të përfshirë.

Zhvillimi dhe prezantimi i Platformës Elektronike është mbështetur nga Veprimi kundër Krimit Ekonomik në Shqipëri (pjesë e Instrumentit Horizontal të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës, Faza e III), i cili synon të kontribuojë në forcimin e masave kundër korrupsionit, pastrimit të parasë dhe financimit të terrorizmit në përputhje me standardet europiane.

LajmePrezantohet Platforma Elektronike për Raportimin Financiar të Partive Politike