Prezantohet udhëzuesi “Për përpunimin e të dhënave personale në kontekstin e fushatës zgjedhore”

12/04/2023 | Lajme

Sot, u prezantua Udhëzuesi “Për përpunimin e të dhënave personale në kontekstin e fushatës zgjedhore” nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, z. Besnik Dervishi.
Mesazhi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve para përfaqësuesve të partive, institucioneve, medias dhe organizatave të shoqërisë civile është që partitë politike dhe subjektet zgjedhore në fushatë do t’i respektojnë termat e këtij udhëzuesi pasi askush nuk i zotëron të dhënat personale të zgjedhësve, dhe këto të dhëna i takojnë vetëm shtetasve dhe asnjë partie politike në veçanti.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do ta përcjellë Udhëzuesin në çdo KZAZ dhe në çdo komision të qendrës së votimit, për të garantuar edhe më tej mbrojtjen e të dhënave personale të shtetasve që do të votojnë në Zgjedhjet Vendore të datës 14 Maj 2023.
Dokumenti i prezantuar në ditën e sotme, ka për qëllim orientimin e subjekteve zgjedhore mbi mënyrën se si të garantohet mbrojtja e të dhënave personale të zgjedhësve gjatë periudhës së fushatës zgjedhore.

LajmePrezantohet udhëzuesi “Për përpunimin e të dhënave personale në kontekstin e fushatës zgjedhore”