Zgjedhjet vendore 2023 – Miratohet përmbajtja e fletës së votimit për kryetar bashkie dhe fletës së votimit për këshill bashkiak për 61 bashki

15/04/2023 | Lajme

Sot, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në seancë publike miratoi përmbajtjen e fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkie dhe fletës së votimit për kandidatët për anëtarë të këshillit bashkiak, Bashkia Tiranë për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.

Gjithashtu, miratoi përmbajtjen e fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkie dhe fletës së votimit për kandidatët për anëtarë të këshillit bashkiak për 60 bashkitë e tjera.

Fletët e votimit për kryetar bashkie në 61 bashki

Fletët e votimit për këshill bashkiak në 61 bashki

U miratua akreditimi i gazetarëve dhe stafit teknik të televizioneve “Report TV” dhe “News 24” për vëzhgimin e zgjedhjeve të datës 14 maj 2023.

Në këtë seancë u bë vlerësimi i raportimeve të veprimtarive me karakter publik të disa institucioneve, për periudhën 31 mars – 6 prill 2023. Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, përfundoi shqyrtimin administrativ dhe vendosi moskonstatim të shkeljes administrative dhe pushimin e procedimit administrativ ndaj institucioneve:

  1. Ministria e Turizmit dhe Mjedisit;
  2. Ministri i Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin;
  3. Ministër Shteti për Mbrojtjen e Sipërmarrjes;
  4. Banka e Shqipërisë;
  5. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile;
  6. Prefekti i Qarkut Berat;
  7. Bashkia Kamëz.

Komisioneri shqyrtoi të dhënat e deklaruara në formularin e vetëdeklarimit të subjektit vetëdeklarues z. Qerim Ismail Ismailaj, kandidat për Kryetar Bashkie i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste”, për Bashkinë Mallakastër. Në vlerësim të përmbajtjes së deklarimeve të bëra, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi se z. Ismailaj nuk ndodhet në kushtet e ndalimit për të kandiduar, si edhe vendosi të dërgojë rastin për verifikim të thelluar në Prokurorinë e Përgjithshme.

LajmeZgjedhjet vendore 2023 – Miratohet përmbajtja e fletës së votimit për kryetar bashkie dhe fletës së votimit për këshill bashkiak për 61 bashki