Tryezë Konsultimi Ndërkombëtar “Shfrytëzimi i potencialit të sistemeve të raportimit dhe deklarimit online të financimit të partive politike”

19/04/2023 | Lajme

KQZ në bashkëpunim me Institutit Ndërkombëtar për Demokraci dhe Asistencë Zgjedhore (International IDEA) dhe Qendrën për Sundimin e Ligjit të Finlandës organizuan Tryezë Konsultimi Ndërkombëtar “Shfrytëzimi i potencialit të sistemeve të raportimit dhe deklarimit online të financimit të partive politike”.

Z. Ilirjan Celibashi, Komisioner Shtetëror i Zgjedhjeve , z. Sam van der Staak, Drejtor për Evropën, International IDEA, z. Niklas Wilhelmsson, Shef i Njësisë për Demokraci dhe Zgjedhje,Ministria e Drejtësisë e Finlandës, z. Jorge Valladares, Transparency International, Drejtues i Politikave të Integritetit Politik, z. Yukihiko Hamada, Menaxher Programi, Paraja në Politikë, International IDEA, zj. Ersida Sefa, Zyra e Këshillit të Europës, si edhe përfaqësues nga politika, organizata vendase dhe të huaja të shoqërisë civile, e medias zhvilluan një dialog konkret mbi sfidat e raportimit financiar.

Platforma online e raportimit financiar është mundësia më e mirë për KQZ që të kontrollojë financimin e partive politike. Do të kryhen verifikime më të thelluara në përputhje me parashikimet e Kodit Zgjedhor mbi paratë e shpenzuara nga partitë politike dhe subjektet zgjedhore.

International IDEA, në bashkëpunim me Qendrën për Shtetin e së Drejtës në Finlandë, po mbështet KQZ-në, partitë politike dhe shoqërinë civile, duke paraqitur, modele të suksesshme dhe duke ofruar ekspertizë për digjitalizimin e raportimit dhe deklarimit të financimeve të partive politike. Instituti dhe Qendra RoL mbështesin edhe përpjekjet më të gjera të organizatave të shoqërisë civile për të përmirësuar rolin e tyre mbikëqyrës dhe aftësinë për të gjurmuar lëvizjet e fondeve në politikë.

Ne jemi vetëm në fillim të përdorimit të këtij sistemi dhe mbetet që përdoruesit të familjarizohen plotësisht me këtë platformë, por e kemi realizuar qëllimin tonë dhe synimin e partnerëve europianë që ta kishim këtë projekt gati për këto zgjedhje dhe raportimi mbi financat e kësaj fushate të bëhet përmes kësaj platformë.

LajmeTryezë Konsultimi Ndërkombëtar “Shfrytëzimi i potencialit të sistemeve të raportimit dhe deklarimit online të financimit të partive politike”