Miratohet sasisa e fletëve të votimit që do të prodhohen për bashkitë Elbasan, Kamëz, Vorë

20/04/2023 | Lajme

Sot, në seancë publike Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve miratoi sasinë e fletëve të votimit që do të prodhohen për qendrat e votimit, për bashkitë Elbasan, Kamëz e Vorë, ku do të zhvillohet votim dhe numërim elektronik, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.

Nga përpunimi i të dhënave, rezulton se në tre bashkitë Elbasan, Kamëz dhe Vorë janë gjithsej 401 QV, dhe numri i zgjedhësve është 310.846. Duke shtuar 2% (përqind) mbi numrin e zgjedhësve, për zgjedhjet e datës 14 Maj 2023 do të prodhohen gjithsej 316.850 fletë votimi.

Me kërkesë të subjekteve politike, Komisioneri vendosi shtryrjen e vendimmarrjes për projektvendimin “Për dhënie autorizimi për ndryshimin e vendndodhjes së QV nr. 1977/00, QV nr. 1977/01, QV nr. 1977/02, QV nr. 1977/03, QV nr. 2021/00, QV nr. 2021/01, Bashkia Tiranë, QV nr. 1080/00, Bashkia Bulqizë, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023” dhe projektvendimin “Për caktimin e partive politike që do të propozojnë anëtarin e tretë dhe të katërt të Grupeve të Numërimit të Votave, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.

LajmeMiratohet sasisa e fletëve të votimit që do të prodhohen për bashkitë Elbasan, Kamëz, Vorë