Zgjedhjet vendore 2023 – KQZ nis trajnimin e operatorëve PEI

01/05/2023 | Lajme

KQZ Shqiperi ka filluar trajnimin e operatorëve të përzgjedhur që do të përdorin pajisjen e identifikimit elektronik (PEI), si dhe të kamerës monitoruese në qendrën e votimit, që do të përdoren në zgjedhjet e dates 14 Maj 2023.

Trajnerët e KQZ trajnuan një pjesë të aplikantët të përzgjedhur si personel teknik për zgjedhjet vendore. Trajnimi do të vijojë me intensitet në ditët në vijim.

Gjithashtu, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vijon me trajnimin e sekretarëve dhe operatorëve të Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor.

Trajnimi synoi njohjen e tyre me rolin dhe detyrat e sekretarit dhe operatorit në kuadër të nxjerrjes dhe tabulimit të rezultatit për çdo qendër votimi, si edhe prodhimin e tabelës përmbledhëse për çdo KZAZ.

Gjithashtu trajnimi pati si qëllim edhe njohjen me procesin e mbledhjes, administrimit dhe publikimit të rezultatit paraprak të zgjedhjeve. Rëndësi të veçantë i’u kushtua mënyrës së plotësimit të tabelave të rezultateve për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore dhe transmetimin e tyre në KQZ.

LajmeZgjedhjet vendore 2023 – KQZ nis trajnimin e operatorëve PEI