KAS vendos sanksione administrative për personat përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike

02/05/2023 | Lajme

Komisioni Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi sot kërkesën ankimore nr. 53, me ankues Partia e Lirise (PL) dhe objekt ankimi “1) Kundërshtimin e vendimit të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve me nr. 404, datë 24.04.2023 “Caktimin e Partive Politike që do të propozojnë Anëtarin e Tretë dhe të Katërt të Grupeve të Numërimit të Votave, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 14 Maj 2023”; 2) Ndryshimin e Vendimit, duke caktuar Partinë e Lirisë si parti politike që i lind e drejta e propozimit anëtarin e katërt të Grupeve të Numërimit të Votave, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore, të datës 14 Maj 2023“.

Në përfundim të shqyrtimit, kërkesa ankimore nr. 53, u rrëzua për shkak të mungesës së numrit të kërkuar të votave për vendimmarrje.

KAS shqyrtoi kërkesën nr. 15, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve me objekt “Kërkesë për vendosje sanksioni administrativ”.

Në përfundim të shqyrtimit kërkesa e KSHZ u pranua pjesërisht. KAS vendosi:

Rrëzimin e kërkesës për vendosjen e sanksionit administrativ ndaj Kryetarit të Bashkisë Prrenjas, për shkak të mungesës së numrit të kërkuar të votave për vendimmarrje.
Pranimin e kërkesës për vendosjen e sanksioneve administrative gjobë në masën 5 000 lekë për personin përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike në Bashkinë Dibër, gjobë në masën 5 000 lekë për personin përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike në Bashkinë Librazhd dhe gjobë në masën 5 000 lekë për personin përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike në Bashkinë Lushnje.

Gjithashtu, u shqyrtua kërkesa nr. 16 e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve me objekt “Kërkesë për vendosje sanksioni administrativ”.

Në përfundim të shqyrtimit, KAS vendosi praninimin e pjesshëm të kërkesës dhe vendosjen e sanksioneve administrative, gjobë në masën 5.000 lekë për për personin përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike në Prefekturën e Qarkut Korçë, gjobë në masën 7.000 lekë për për personin përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike në bashkinë Belsh, gjobë në masën 10.000 lekë për personin përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike për bashkinë Gjirokastër, gjobë në masën 5.000 lekë për personin përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike për bashkinë Kavajë.

Sot, u shqyrtua edhe kërkesa nr. 17, e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve me objekt “Kërkesë për vendosje sanksioni administrativ”.

KAS vendosi rrëzimin e kërkesës nr. 17 të KSHZ, pasi konstatohet se kemi të bëjmë me aktivitet politik të organizuar nga një parti politike dhe jo nga Bashkia Korçë.

 

LajmeKAS vendos sanksione administrative për personat përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike