Raportimi veprimtarive publike – Komisioneri i propozon KAS-it vendosjen e sanksioneve administrative 

05/05/2023 | Lajme

Sot, në seancë publike Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve miratoi kërkesat të ambasadave Austriake, Greke, Hungareze, Holandeze, Franceze, të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Moldavisë, të Delegacionit të Bashkimit Europian dhe të Institutit Demokratik të Kosovës, për vëzhgimin e zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.

Komisioneri plotësoi vakancën e krijuar në Këshillin e Bashkisë Gjirokastër, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Klaudio Imeraj dhe vakancën e krijuar në Këshillin e Bashkisë Pogradec, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialiste të Shqipërisë, z. Kristi Alla.

Sot, u dha autorizimi për ndryshimin e vendndodhjes së 22 qendrave të votimit, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.

U shpall vendimi për denoncimin nr. 335 ID, të Qendrës “Qendresa Qytetare”, ndaj Bashkisë Kukës dhe Drejtorit tw shkollës ”Isuf Seferi”.

Komisioneri vendosi t’i propozojë KAS vendosjen e sanksionit administrativ për Kryetarin e Bashkisë Kukës në masën 10 000 lekë dhe Drejtorin e Shkollës 9- Vjeçare “Isuf Seferi” në masën 2 500 lekë.  Gjithashtu, vendosi pushimin e hetimit administrativ ndaj Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës dhe personit përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike në bashkinë Kukës për moskonstatim të shkeljes së pretenduar.

U shpall vendimi për denoncimin nr. 336 ID, të Qendrës “Qendresa Qytetare”, ndaj Bashkisë Kukës dhe Drejtorit tw shkollës ”Shaban Murati”. Komisioneri vendosi t’i propozojë KAS vendosjen e sanksionit administrative për Kryetarin e Bashkisë Kukës në masën 10 000 lekë dhe drejtorin e Shkollës 9- Vjeçare “Shaban Murati” masën 2 500 lekë.  Gjithashtu, vendosi pushimin e hetimit administrativ ndaj Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës dhe personit përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike në bashkinë Kukës për moskonstatim të shkeljes së pretenduar.

Në këtë seancë u shpall vendimi edhe për denoncimin nr. 337 ID, të Qendrës “Qendresa Qytetare”, ndaj Këshillit të Ministrave. Komisioneri vendosi pushimin e procedimit administrativ për Këshillin e Ministrave për moskonstatim të shkeljes së pretenduar.

Për periudhën e monitorimit 14 Prill – 27 Prill 2023, u shqyrtuan denoncimet nr. 342 ID, 343 ID, 344 ID, 345 ID, 346 ID të Deputetit zj. Albana Vokshi, denoncimet nr. 347 ID, 348 ID, 349 ID, 350 ID, 351 ID të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara, denoncimi nr. 354 ID i Monitoruesit, denoncimet nr. 355 ID, 356, 360 ID, 361 ID, 362 ID, 363 ID të z. Ivi Kaso, denoncimet nr. 357 ID dhe 358 ID, të “Koalicionit Bashkë Fitojmë”, që lidhen me këtë periudhë monitorimi.

Denoncimet me nr. 357 ID, 358 ID, të Koalicionit “Bashkë Fitojmë” u shtynë për t’u shqyrtuar në seancën e ardhshme.

Në këtë seancë u shqyrtua edhe denoncimi nr.  349 ID dhe në përfundim të shqyrtimit Komisioneri vendosi konstatimin e  shkeljes dhe t’i propozojë KAS vendosjen e sanksionit administrativ në masën 3 000 lekë për kryetarët e bashkive Belsh, Bulqizë, Cërrik, Elbasan, Fier, Gramsh, Kavajë, Këlcyrë, Kolonjë, Konispol, Kukës, Lezhë, Librazhd, Lushnjë, Mallakastër, Poliçan, Prrenjas, Pustec, Roskovec, Shijak. Ndërkohë vendosi pushimin e procedimit administrativ për kryetarin e bashkisë Vorë.

Në përfundim të shqyrtimit administrative të denoncimi nr. 350 ID, Komisioneri vendosi konstatimin e shkeljes dhe t’i propozojë KAS-it vendosjen e sanksionit dministrativ me gjobë në masën 30 000 mijë lekë për sekretarët e përgjithshëm të Ministrisë sw Turizmit dhe Mjedisit, Ministrisë së Kulturës, Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.  Ndërkohë vendosi pushimin e procedimit administrativ ndaj Ministrit tw Turizmit dhe Mjedisit, Ministrit të Kulturës, Ministrit të Brendshëm, Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Ministrit të Bujqësisë  dhe Zhvillimit Rural, Ministrit të Shtetit për Standardet e Shërbimet, Ministrit të Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin, Ministrit të Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes.

U bë vlerësimi i raportimeve të veprimtarive me karakter publik të disa institucioneve, për periudhën 21 Prill – 27 Prill 2023, dhe shqyrtimit administrativ të denoncimeve me nr. 342 ID, 343 ID, 344 ID, 345 ID, 346 ID të Deputetit zj. Albana Vokshi, të denoncimeve nr. 347 ID, 348 ID, 349 ID, 350 ID, 351 ID të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara, të denoncimit nr. 354 ID të Monitoruesit, të denoncimeve nr. 355 ID, 356, 360 ID, 361 ID, 362 ID, 363 ID të z. Ivi Kaso, të denoncimeve nr. 357 ID dhe 358 ID, të “Koalicionit Bashkë Fitojmë”, që lidhen me këtë periudhë monitorimi. 

Në përfundim të shqyrtimit, Komisioneri urdhëroi fshirjen e menjëhershme të çdo postimi apo ripostimi me karakter elektoral nga faqet zyrtare të institucioneve në platformën “Facebook” apo të çdo mjeti tjetër elektronik (media sociale). Vënia në dispozicion e faqeve zyrtare në “Facebook” apo çdo mjet tjetër elektronik (media sociale) të institucioneve publike për publikimin dhe ripostimin e veprimtarive me karakter politik/elektoral në zgjedhje, nga ana e këtyre institucioneve, përbën shpërdorim të burimeve publike.

Gjithashtu, përbën shpërdorim të burimeve publike vënia në dispozicion e faqeve zyrtare në “Facebook” apo çdo mjeti tjetër elektronik (media sociale) e institucioneve publike për publikimin e postimeve të cilat përmbajnë hashtagë #, slogane me karakter politik/elektoral në zgjedhje, apo thirrje për mbështetje në zgjedhje nga ana e këtyre institucioneve. 

LajmeRaportimi veprimtarive publike – Komisioneri i propozon KAS-it vendosjen e sanksioneve administrative