Komisioneri urdhëron heqjen e materialeve propagandistike dhe mbylljen e zyrave zgjedhore të vendosura në kundërshtim me ligjin  

06/05/2023 | Lajme

Sot, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve shqyrtoi raportin e Autoritetit të Medias Audiovizive për pasqyrimin e fushatës zgjedhore nga Ofruesit e Shërbimit Mediatik Audioviziv për periudhën 23-30 prill 2023. 

Komisioneri vendosi marrjen e masës administrative, gjobë në masën 5000 lekë për Gold Tv, Channel 7, Tv1Channel, Saranda Tv pasi nuk kanë depozituar pranë AMA-s regjistrimet e transmetimit të tyre. I tërhoqi vëmendjen Tv Klaudiana për të depozituar pranë AMA regjistrimet e transmetimeve për periudhën 23-30 Prill.  

Për Tv Shijak vendosi ndërprerja e menjëhershme të transmetimit të reklamës politike për për subjektin zgjedhore Koalicioni Bashkë Fitojmë. 

Për RTSH Gjirokastra, Shijak TV, Klan Plus TV, Vizion Plus, Fax News, Bulevard TV dhe  Top Channel vendosi ndërprerjen e menjëhershme të transmetimit të reklamave politike jashtë intervaleve kohore të përcaktuara.   

Komisioneri u tërhoqi vëmendjen të gjithë OSHMA-ve që të bëjnë menjëherë kompensim në kohë transmetimi, në edicionet informative me qëllim balancimin e kohës për subjektet zgjedhore dhe respektimin e kriterit të përfaqësimit gjinor në fushatën zgjedhore.  

Në seancën e sotme u vlerësua raportimi i monitoruesve të fushatës zgjedhore për periudhën e monitorimit 07 mars 2023 deri 02 maj 2023. Në përfundim të vlerësimit, Komisioneri urdhëroi Policinë Bashkiake dhe Policinë e Shtetit për mbylljen e menjëhershme të zyrave zgjedhore, në bashkitë Durrës, Kavajë, Kukës dhe Tiranë, si vijon: 

 1. Të subjektit zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë” në njësinë administrative Shkozet, 80 m nga qendra e votimit shkolla “Beqir Çela”, Bashkia Durrës;
 2. Të subjektit zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, afër qendrës së votimit në pallatin e Kulturës, Bashkia Kavajë;
 3. Të subjektit zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, afër qendrës së votimit shkolla “Bajram Curri”, Bashkia Kukës;
 4. Të koalicionit “Bashkë Fitojmë”, në adresën rr. Artan Lenja, 150 m nga Shkolla “Gustav Mayer” dhe 170 m nga shkolla “Naim Frashëri”, Bashkia Tiranë;
 5. Të koalicionit “Bashkë Fitojmë”, në adresën rr. Milto Tutulani, 58 m nga Universiteti i Drejtësisë, Bashkia Tiranë;
 6. Të koalicionit “Bashkë Fitojmë”, në adresën rr. Margarita Tutulani, 110 m nga shkolla “Dëshmorët e Lirisë”, Bashkia Tiranë;
 7. Të koalicionit “Bashkë Fitojmë”, 50 metra nga qendra e votimit Universiteti “Aleksandër Xhuvani”, Bashkia Elbasan;
 8. Të koalicionit “Bashkë Fitojmë”, afër qendrës së votimit shkolla “Bajram Curri”, Bashkia Kukës;
 9. Të subjektit zgjedhor “Partia Demokratike e Shqipërisë”, në adresën rr. Nasip Pavllo, 180 m nga liceu Jordan Misja, Bashkia Tiranë.

Gjithashtu, urdhëroi e Policinë Bashkiake dhe Policinë e Shtetit për heqjen menjëhershme të materialeve propagandistike në bashkitë Durrës dhe Tiranë, si vijon: 

 1. Billbord i subjektit zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, në afërsi të qendrës së votimit Pallati i Sportit “Ramazan Ngjala”, Bashkia Durrës;
 2. Flamuj të subjektit zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë” në fasadë banimi, përballë shkollës së mesme profesionale “Beqir Cela” në njësinë administrative Shkozet, Bashkia Durrës;
 3. Materiale propagandistike të koalicionit “Bashkë Fitojmë”, në shtylla ndriçimi, në rrugën Veli Dedi, Bashkia Tiranë;
 4. Materiale propagandistike të subjektit zgjedhor “Aleanca Progresiste LZHK”, në fasadë banimi, në rrugën “Fatos Baxhaku”, Bashkia Tiranë.

Komisioneri miratoi manualet teknike të përdorimit të Platformës Elektronike Financiare (PERF nga financieri i partisë politike gjatë zgjedhjeve, nga financieri i partisë politike gjatë vitit kalendarik, monitoruesit e fushatës zgjedhore, nga auditues ligjor, nga kandidatët e listave, nga kandidatët për kryetar bashkie dhe nga kandidatët e propozuar nga zgjedhësit.   

Gjithashtu, miratoi kategoritë e subjekteve zgjedhore që do të plotësojnë dhe dorëzojnë raportin financiar nëpërmjet Platformës Elektronike të Raportimit Financiar (PERF).  

Për zgjedhjet e organeve të qeverisjes vendore nëpërmjet PERF do të raportojnë partitë politike/koalicionet të regjistruara si subjekte zgjedhore dhe kanidatët për Kryetar Bashkie. Raporti financiar pasi ngarkohet në PERF nga partia politike/koalicioni, dorëzohet fizikisht në KQZ, i nënshkruar nga financieri dhe Kryetari i partisë/personi i autorizuar prej tij. Raporti financiar i kandidatit për kryetar bashkie pasi ngarkohet në PERF prej tij, dorëzohet fizikisht i nënshkruar tek financieri i partisë politike. Raporti financiar i kandidatit të propozuar nga zgjedhësit për Kryetar Bashkie, pasi ngarkohet në PERF, nënshkruhet dhe dorëzohet fizikisht në KQZ prej tij.

U plotësua vakanca në Këshillin e Bashkisë Tropojë, me kandidatin nga lista shumemërore e Partisë Socialdemokrate të Shqipërisë, z. Florin Ponari, si edhe u miratuan kërkesat e Misionit të Vëzhgimit të OSBE-ODIHR, të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Republikës së Kosovës, të Ambasadave Bullgare, Sllovake dhe Gjermane, për vëzhgimin e zgjedhjeve të datës 14 maj 2023. 

Në këtë seancë u shqyrtua administrativisht denoncimi nr. 369 nga Koalicioni “Bashkë Fitojmë”, për afishimin e materialeve propagandistike në vendet e reklamave ndriçuese, në ambientet publike të Bashkisë Kukës, nga subjekti zgjedhor Partia Socialiste e Shqipërisë. Në përfundim të shqyrtimit, KShZ vendosi urdhërimin e Policisë Bashkiake dhe Policisë së Shtetit për heqjen e menjëhershme të materialeve propagandistike në vendet e reklamave ndriçuese, të subjetiti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, në bashkinë Kukës. 

U shqyrtua administrativisht edhe denoncimi nr. 386 nga KRIIK për afishimin e materialeve propagandistike në kundërshtim të ligjit nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë” në aksin rrugor kombëtar nga Tirana për në Lushnjë. 

KShZ urdhëroi Policinë Bashkiake dhe Policinë së Shtetit për heqjen e menjëherëshme të materialeve propagandistike aksin rrugor kombëtar nga Tirana në Lushnjë, të subjetitit zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, respektivisht në bashkitë Tiranë, Durrës, Rrogozhinë, Kavajë dhe Lushnje. 

Në përfundim të shqyrtimit administrativ të denoncimit nr. 387 nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, për heqje të materialeve zgjedhore të vendosura në kundërshtim me ligjin nga subjekti zgjedhor Koalicioni “Bashkë Fitojmë”, Komisioneri vendosi urdhëroi Policinë Bashkiake Kavajë dhe Policinë e Shtetit për heqjen e menjëhershme të materialit propagandistik mbi fasadën e godinës së Postës Shqiptare, Kavajë, të subjektit zgjedhor koalicioni “Bashkë Fitojmë”. 

Sot u shqyrtua administrativisht edhe denoncimi nr. 370 nga Partia Demokratike e Shqipërisë mbi keqinformimin nga disa subjekte mediatike. Komisioneri vendosi t’i kërkojë Ofruesve të Shërbimit Mediatik Audioviziv që të referojnë z. Enkelejd Alibeaj si drejtues të Partisë Demokratike, në cilësinë e Kryetarit të komanduar të partisë. 

U shty për në seancën e radhës raportimi mbi informacionin e dërguar nga Bashkitë për vendimin për përcaktimin e vendeve publike për afishimin e materialeve propagandistike nga subjektet zgjedhore. 

LajmeKomisioneri urdhëron heqjen e materialeve propagandistike dhe mbylljen e zyrave zgjedhore të vendosura në kundërshtim me ligjin