Platforma Elektronike e Raportimit Financiar (PERF) – Trajnohen financierët e subjekteve zgjedhore

06/05/2023 | Lajme

Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve u zhvillua trajnimi mbi përdorimin e Platformës Elektronike të Raportimit Financiar (PERF). Në këtë takim morën pjesë financierët e partive politike pjesëmarrëse në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.

Kjo platformë është zhvilluar me qëllim forcimin e kapaciteteve mbikëqyrëse të KQZ-së dhe rritjen e transparencës dhe llogaridhënies së partive politike dhe do të ofrojë transparencë dhe lehtësi më të madhe në përdorim të organizatave të shoqërisë civile, medias dhe aktorëve të tjerë të përfshirë.

Për zgjedhjet e organeve të qeverisjes vendore nëpërmjet PERF do të raportojnë partitë politike/koalicionet të regjistruara si subjekte zgjedhore dhe kanidatët për Kryetar Bashkie. Raporti financiar pasi ngarkohet në PERF nga partia politike/koalicioni, dorëzohet fizikisht në KQZ, i nënshkruar nga financieri dhe Kryetari i partisë/personi i autorizuar prej tij. Raporti financiar i kandidatit për kryetar bashkie pasi ngarkohet në PERF prej tij, dorëzohet fizikisht i nënshkruar tek financieri i partisë politike. Raporti financiar i kandidatit të propozuar nga zgjedhësit për Kryetar Bashkie, pasi ngarkohet në PERF, nënshkruhet dhe dorëzohet fizikisht në KQZ prej tij.

LajmePlatforma Elektronike e Raportimit Financiar (PERF) – Trajnohen financierët e subjekteve zgjedhore