Prezantohet aplikacioni i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, “KQZ”

09/05/2023 | Lajme

Sot u prezantua aplikacioni i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, “KQZ”.  

Ky projekt u realizua me mbështetjen e çmuar të Qeverisë së Zvicrës për KQZ dhe synon rritjen e transparencës së veprimtarisë së institucionit dhe ofron mundësinë për të bërë më aktiv zgjedhësit në marrjen e informacionit me interes për ta, si vendndodhja e qendrës së votimit, emri në listën e zgjedhësve, subjektet zgjedhore dhe kandidatët që garojnë në zgjedhjet e datës 14 Maj 2023, të dhëna mbi pjesëmarrjen në kohë reale, si edhe rezultatet zgjedhore. 

Aplikacioni “KQZ” është aplikacion pa pagesë që mund të shkarkohet nga çdo telefon smart (Andorid dhe IOS) dhe ka dy funksione kryesore: të informojë zgjedhësit me procesin zgjedhor dhe t’i japë mundësi atij të raportojë për parregullsitë që konstatojnë gjatë procesit zgjedhor.  

Gjithashtu, aplikacioni KQZ do të shërbejë si platformë komunikimi mes KQZ-së dhe komisioneve zgjedhore, për të raportuar mbi ecurinë e procesit të votimit dhe procesit të numërimit të votave.  

Të dhënat në këtë aplikacion përpunohen dhe ruhen nga KQZ në perputhje të plotë me parashikimet e ligjit nr. 9887 datë 10.03.2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, si edhe në respekt të të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, në veçanti garantimit të së drejtes për jetë private dhe familjare. 

 

Vënia në dispozicion e të dhënave personale të përdoruesit (numri i telefonit për rubrikën Denonco) është i detyrueshem për verifikimin e denoncimit, por është në dëshirën e çdo individi për të dhënë vullnetarisht informacionin e kërkuar dhe për të vijuar më tej me denoncimin.  

 

Pasi informacioni i raportuar/denoncuar ka mbërritur në serverin e KQZ, kjo e fundit implementon një sistem sigurie të standardeve më të larta për ruajtjen dhe përpunimin e mëtejshem të këtyre të dhënave, në perputhje të plotë me parashikimet e ligjit “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”. 

LajmePrezantohet aplikacioni i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, “KQZ”