Njoftim për zhvillimin e seancës publike të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 11.05.2023.

10/05/2023 | Rendi i ditës

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve zhvillon seancë publike për shqyrtimin e kërkesave ankimore nr. 54, datë 08.05.2023, depozituar nga Partia Socialiste dhe nr. 55, datë 08.05.2023, depozituar Koalicioni “Bashkë Fitojmë”

Data e seancës: 11.05.2023

Ora 13:30 për kërkesën ankimore nr. 54

Ora 14:00 për kërkesën ankimore nr. 55

Rendi i ditës:

  1. Shqyrtimi i Kërkesës Ankimore nr. 54 datë 08.05.2023, depozituar nga Partia Socialiste, me objekt “Kundërshtim i vendimit nr. 455, date 06.05.2023 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 386 nga KRIIK për afishimin e materialeve propagandistike në kundërshtim të ligjit nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë” në aksin rrugor kombëtar Tiranë Lushnjë”, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve’.
  2. Shqyrtimi i Kërkesës Ankimore nr. 55, datë 08.05.2023, depozituar nga Koalicioni “Bashkë Fitojmë”, me objekt:

1) Kundërshtim i vendimit nr. 452, date 06.05.2023 “Për vlerësimin e raporteve të monitoruesve të fushatës zgjedhore për periudhën e monitorimit 7 mars deri 2 maj 2023”, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve

2) Kundërshtim i vendimit nr. 456, date 06.05.2023 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 387 nga Partia Socialiste e Shqipërisë, për heqje të materialeve zgjedhore të vendosura në kundërshtim me ligjin nga Koalicioni “Bashkë Fitojmë”, në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”, te Komisionerit Shtetëror te Zgjedhjeve

3)Ndryshimin pjesërisht të vendimit te KSHZ nr. 452, date 06.05.2023, duke vendosur:

    • Pushimin e hetimit administrativ në lidhje me kërkesat për mbylljen në zyrave zgjedhore të subjektit Koalicioni “Bashkë Fitojmë” në lidhje me Bashkinë Tiranë, me vendndodhje : Rr. “Artan Lenja’ Rr. “Milto Tututlani”; Rr. “Margarita Tutulani”, në bashkinë Elbasan, e vendndodhjen pranë Universitetit “Aleksandër Xhuvani”
    • Pushimin e hetimit administrativ në lidhje me kërkesën për mbylljen e zyrës së Partisë Demokratike në rrugën “Nasip Pallvo”, pranë Liceut Artistik, për arsyen specifike sepse kjo zyrë nuk i takon subjektit zgjedhor PD të regjistruar në këto zgjedhje nga KQZ, por i takon entitetit politik që identifikohet me koalicionin “Bashkë Fitojmë” dhe për më tepër, kjo nuk është zyrë elektorale në kuptim të Kodit Zgjedhor, por është zyra e përhershme politike/selia e PD, dega nr.2 Tiranë.
    • Pushimin e hetimit administrativ nëe lidhje me kërkësën për heqjen e materialeve propagandistike, në Bashkitë Durrës dhe Tiranë, në lidhje me subjektin Koalicionin “Bashkë Fitojmë”, në shtylla ndriçimi, në rrugën “Veli Dedi, Bashkia Tiranë.

4) Ndryshimin e vendimit të KSHZ nr. 256, date 06.05.2023, duke vendosur: Pushimin e hetimin administrativ në lidhje me heqjen e menjëhershme të materialit propagandistik mbi fasadën e godinës së Postës Shqiptare në Kavajë, të subjektit Koalicioni “Bashkë Fitojmë”.

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 11.05.2023.