Propozimi i anëtarit të tretë dhe të katërt të GNV – KAS lë në fuqi vendimin e Komisionerit

10/05/2023 | Lajme

Sot, Komisioni Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi kërkesën nr. 22 të Komisioneri Shtetëror të Zgjedhjeve, për vendosje sanksioni administrativ. Në përfundim të shqyrtimit, KAS pranoi pjesërisht kërkesën dhe vendosi sanksionin administrativ:

  1. Gjobë në masën 2 500 lekë, për zj. Ledina Agalliu, Sekretar i Përgjithshëm në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit; 
  2. Gjobë në masën 2 500 lekë, për zj. Zerina Bruci, Sekretar i Përgjithshëm në Ministrinë e Kulturës; 
  3. Gjobë në masën 2 500 lekë, për z. Ismail Shehu, Sekretar i Përgjithshëm në Ministrinë e Drejtësisë; 
  4. Gjobë në masën 2 500 lekë, për zj. Joana Duro, Sekretar i Përgithshëm në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale; 
  5. Gjobë në masën 2 500 lekë, për zj. Risena Xhaja, Sekretar i Përgjithshëm në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë. 

KAS shqyrtoi edhe kërkesën nr. 23, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve për vendosje të sanksioneve administrative.

Në përfundim të shqyrtimit, KAS me shumicë votash pranoi pjesërisht kërkesën e Komisionerit dhe vendosi sanksionin administrativ, gjobë në masën 100 000 lekë për z. Rakip Suli, kryetar dhe kandidat i Bashkisë Kamëz.

Pas vendimit nr. 17, datë 09.05.2023 të Kolegjit Zgjedhor Gjyqësor, KAS rishqyrtoi kërkesën ankimore nr. 53, depozituar nga “Partia e Lirisë”.

Në përfundim, KAS me shumicë votash vendosi rrëzimin e kërkesës dhe lënien në fuqi të vendimit nr. 404, datë 24.04.2023, “Për caktimin e partive politike që do të propozojnë anëtarin e tretë dhe të katërt të Grupeve të Numërimit të Votave, pë zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve.  

Gjithashtu, KAS shqyrtoi elementët e formës dhe të përmbajtjes së kërkesave ankimore nr. 54, depozituar nga “Partia Socialiste” dhe nr. 55, depozituar nga Koalicioni “Bashkë Fitojmë”.

Në përfundim të shqyrtimit paraprak, KAS vendosi kalimin për shqyrtim të kërkesave ankimore në seancë publike, në datën 11.05.2023, në orën 13:30.

LajmePropozimi i anëtarit të tretë dhe të katërt të GNV – KAS lë në fuqi vendimin e Komisionerit