Reklama politike në shkelje të Kodit Zgjedhor – Komisioneri sanksionon 6 Operatorë Televizivë 

10/05/2023 | Lajme

Në përfundim të verifikimit paraprak të formularëve të vetëdeklarimit (dekriminalizimit), në zbatim të ligjit 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”, në vlerësim të përmbajtjes së deklarimeve të bëra nga kandidatët për zgjedhjet e datës 14 Maj 2023, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve vendosi të dërgojë për verifikim të thelluar: 

  1. Dedë Pali, kandidat për anëtar në këshillin bashkiak, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Konservatore” për Bashkinë Tiranë; 
  2. Erin Gjoni, kandidat për anëtar në këshillin bashkiak, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Social Demokrate” për Bashkinë Lezhë; 
  3. Mark Nika, kandidat për anëtar në këshillin bashkiak, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Social Demokrate” për Bashkinë Lezhë; 
  4. Dejson Kuqja, kandidat për anëtar në këshillin bashkiak, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Bindja Demokratike” për Bashkinë Elbasan; 
  5. Qazim Bici, kandidat për anëtar në këshillin bashkiak, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Drejtësi Integrim dhe Unitet” për Bashkinë Shijak. 

U vlerësua raportimi i veprimtarive me karakter publik i disa institucioneve, për periudhën 21 Prill – 27 Prill 2023. Gjatë kësaj periudhe janë raportuar 162 aktivitete nga 50 institucione. Nga të cilat, sipas verifikimit paraprak rezulton se 17 aktivitete të zhvilluara nga 8 institucione janë raportuar në tejkalim të afatit ligjor.  

Nga aktivitetet e mësipërme Komisioneri vendosi ndalimin e 7 veprimtarive për Bashkinë Maliq, për shkelje të afatit të raportimit dhe pushimin e procedimit administrativ ndaj Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit,  Ministrisë së Kulturës,  Ministrit të Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes,  Këshillit të Qarkut Vlorë,  bashkive Kolonjë, Korçë, Pogradec.  

U vlerësua gjithashtu raportimi i veprimtarive publike për periudhën 28 Prill-04 Maj 2023. Në këtë periudhë janë raportuar 162 aktivitete, nga 50 institucione. Nga të cilat, sipas verifikimit paraprak rezulton se 18 aktivitete të zhvilluara nga 9 institucione janë raportuar në tejkalim të afatit ligjor. Në përfundim të shqyrtimit, Komisioneri do të dalë me vendimmarrje.  

U shqyrtuan administrativisht denoncimet me nr. 342 ID, 343 ID, 344 ID, 345 ID, 346 ID të Deputetit zj. Albana Vokshi, të denoncimeve nr. 348 ID të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara, të denoncimeve nr. 355 ID, 356 ID, 360 ID, 361 ID, 362 ID, 363 ID të z. Ivi Kaso, që lidhen me periudhë 21 Prill – 27 Prill 2023.  Hetimi administrativ për denoncimet nr. 346 ID të zj. Albana Vokshi dhe nr. 360 ID, të z. Ivi Kaso, do të vijojë. Në përfundim të shqyrtimit të denoncimeve me nr. 342, nr. 343, nr. 344, nr. 345, nr. 348, nr. 355 ID, 356, 361 ID, 362 ID, 363 ID, Komisioneri nuk konstatoi shkelje dhe pushoi hetimin administrativ.  

Në seancën e sotme u shpall vendimi për denoncimet me nr. 210 ID, nr. 239 ID, nr. 240 ID, nr. 241 ID, nr. 242 ID, të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara, ndaj kryetarëve të bashkive Belsh dhe Elbasan.  

Komisioneri vendosi t’i propozojë KAS vendosjen e sanksioneve administrative, gjobë në masën 10 000 lekë për Kryetarin e Bashkisë Belsh dhe gjobë në masën 10 000 lekë për Kryetarin e Bashkisë Elbasan.  

Vendimet u shpallën edhe për denoncimet nr. 237 ID dhe nr. 238 ID të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara. Komisioneri nuk konstatoi shkelje dhe vendosi pushimin e hetimit administrativ ndaj kryetarëve të bashkive Roskovec dhe Lushnjë.  

Sa i përket denoncimit nr. 326 ID, të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara (KRIIK), ndaj Partisë Socialiste të Shqipërisë Komisioneri nuk konstatoi shkelje dhe vendosi pushimin e procedimit administrativ.  

U vlerësua edhe raportimi i monitoruesve të fushatës zgjedhore për përiudhën e monitorimit 2 – 8 Maj 2023. Komisioneri urdhëroi Policinë Bashkiake dhe Policinë e Shtetit për mbylljen e menjëhershme të zyrës zgjedhore në bashkinë Tiranë, të subjektit zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë” me vendndodhje Laprakë, afër qendrës së votimit në shkollën “Aleks Buda”. Gjithashtu, urdhëroi Policinë Bashkiakë dhe Policinë e Shtetit për heqjen e menjëhershme të materialeve propagandistike, si vijon: 

  1. Billbordet e subjektit zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, në të gjithë bulevardin qendror, Bashkia Elbasan; 
  2. Billbordin e subjektit zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë” në bulevardin 18 Shtatori, Bashkia Gjirokastër; 
  3. Billbordin e subjektit zgjedhor Koalicioni Bashkë Fitojmë tek Rrethrrotullimi i Luleve me drejtim për Metalurgjik, Bashkia Elbasan; 
  4. Billbordin e subjektit zgjedhor “Partia Nisma Thurje” në bulevardin 18 shtatori, Bashkia Gjirokastër; 
  5. Billbordin e subjektit zgjedhor “Partia Socialdemokrate” në kryqëzimin e rrugës “Beqir Luga” me rrugën “Ali Ndroqi”, Bashkia Tiranë. 

Në këtë seancë u vlerësua edhe raporti i Autoritetit të Medias Audiovizive, të pasqyrimit të fushatës zgjedhore nga OSHMA-të për periudhën 1-5 Maj 2023. Komisioneri vendosi marrjen e masës administrative, gjobë në masën 5 000 lekë, për Gold TV, Channel 7, TV 1 Channel, TV Klaudiana, Saranda TV për mos paraqitjen e regjistrimeve të transmetimit pranë AMA-s dhe gjobë në masën 40 000 lekë për Shijak TV, për tejkalimin e minutazhit të lejuar. KSHZ urdhëroi ndërprerjen e menjëhershme të transmetimit të reklamave politike të Koalicionit “Bashkë Fitojmë” në Shijak TV dhe Syri TV, si edhe ndërprerjen e menjëhershme të transmetimit të reklamave politike jashtë intervaleve kohore të përcaktuara, nga Shijak TV, Fax News, Syri Tv, Klan Plus, Vizion Plus, TV Bulqiza. 

LajmeReklama politike në shkelje të Kodit Zgjedhor – Komisioneri sanksionon 6 Operatorë Televizivë