Zgjedhjet vendore të datë 14 Maj 2023 – KQZ takim me votues për herë të parë

10/05/2023 | Lajme

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në bashkëpunim me Prezencën e OSBS-së në Tiranë zhvilloi një takim me të rinj, votues për herë të parë, me të cilët bashkëbiseduam për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të dates 14 Maj 2023 dhe pjesëmarrjen e tyre në zgjedhje.

Të rinjtë u interesuan në për procesin zgjedhor, për kandidatët për organet e qeverisjes vendore. Gjithashtu, votuesit për herë të parë treguan interes rreth pjesëmarrjes së bashkëmoshatarëve të tyre si kandidatë për anëtarë të këshillave bashkiak.

KQZ i njohu për punën e bërë për informimin dhe ndërgjegjësimin e pakicave kombëtare dhe në të njëjtën kohë për personat me aftësi të kufizuar. Gjithashtu zgjedhësit e rinj u njohën në detaje me fazat e edukimit zgjedhor.

Së bashku me OSBE theksuam se angazhimi i të rinjve në proceset demokratike është një element i rëndësishëm i vendimmarrjeve publike, me qëllim që zëri i tyre të dëgjohet.

LajmeZgjedhjet vendore të datë 14 Maj 2023 – KQZ takim me votues për herë të parë