KAS nuk kalon për shqyrtim dy kërkesat ankimore të kryetarit të bashkisë Kukës

11/05/2023 | Lajme

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrtuan elementët e formës dhe të përmbajtjes për kërkesat ankimore:

  1. Kërkesa ankimore nr. 57, datë 11.05.2023, KAS administroi kërkesën ankimore me nr. 57, me ankues Gledian Llatja, Kryetar i bashkise Elbasan dhe objekt: “Kundërshtim i vendimit nr. 441, date 05.05.2023 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 349 ID, të Koalicionit për Reforma, Integrim dhe Institucione të Konsoliduara ndaj Kryetarit të Bashkisë Belsh, Bulqizë, Cërrik, Elbasan, Fier, Gramsh, Kavajë, Këlcyrë, Kolonjë, Konispol, Kukës, Lezhë, Librazhd, Lushnje, Mallakastër, Poliçan, Prrenjas, Pustec, Roskovec, Shijak dhe Vorë për shkelje administrative, në zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023”, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve”.
  2. Kërkesa ankimore nr. 58, datë 11.05.2023 me ankues Safet Gjici, Kryetar i bashkisë Kukës dhe objekt: “Kundërshtim i vendimit nr. 439, date 05.05.2023 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 335 ID të Organizatës “Qendresa Qytetare”, ndaj kryetarit të bashkisë Kukës, Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, Drejtorit të Shkollës 9-vjeçare “Isuf Seferi” Kukës dhe personit përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike, për shkelje administrative në kuadër të zgjedhjeve vendore të datës 14 Maj 2023”, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve”.
  3. Kërkesa ankimore nr. 59, datë 11.05.2023 me ankues Safet Gjici, Kryetar i bashkisë Kukës. Objekt: “Kundërshtim i vendimit nr. 440, datë 05.05.2023 “Për shqyrtimin administrativ të denoncimit nr. 336 ID të Organizatës “Qendresa Qytetare”, ndaj kryetarit të bashkisë Kukës, Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, Drejtorit të Shkollës 9-vjeçare “Shaban Murati” Kukës dhe personit përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike, për shkelje administrative në kuadër të zgjedhjeve vendore të datës 14 Maj 2023”, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve”.

Në përfundim të shqyrtimit paraprak, KAS vendosi moskalimin për shqyrtim të kërkesave nr. 58 dhe nr. 59. Me kërkesë të ankuesit, KAS vendosi pushimin e vijimit të shqyrtimit të kërkesës ankimore nr. 57.

LajmeKAS nuk kalon për shqyrtim dy kërkesat ankimore të kryetarit të bashkisë Kukës