Njoftim për zhvillimin e seancës publike të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 12.05.2023.

11/05/2023 | Rendi i ditës

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve zhvillon seancë publike për shqyrtimin e kërkesave të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve.

Data e seancës: 12.05.2023

Ora 13:00 kërkesa nr. 25

Ora 13:30 kërkesa nr. 24

Ora 14:00 kërkesa nr. 26

Rendi i ditës:

  1. Shqyrtimi i kërkesës nr. 25, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve me objekt “Vendosje të sanksioneve administrative”;
  2. Shqyrtimi i kërkesës nr. 24, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve me objekt “Vendosje të sanksioneve administrative”;
  3. Shqyrtimi i kërkesës nr. 26, të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve me objekt “Vendosje të sanksioneve administrative”.

Rendi i ditësNjoftim për zhvillimin e seancës publike të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve në datën 12.05.2023.