Kërkesat e Komisionerit – KAS vendos sanksione administrative

12/05/2023 | Lajme

Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi tre kërkest e Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve për vendosje të sanksioneve administrative për shpërdorim të burimeve publike.

Në përfundim të shqyrtimit të kërkesës nr. 24, KAS pranoi pjesërisht kërkesën dhe vendosi sanksionet administrative, gjobë në masën 7 000 lekë, për z. Florenc Doka, personi përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike në bashkinë Cërrik dhe gjobë në masën 5 000 lekë, për z. Astrit Seferkolli, person përgjegjës për raportimin e veprimtarive publike në bashkinë Devoll.

KAS me shumicë votash vendosi rrëzimin e kërkesës nr. 25, për vendosje sanksioni administrativ ndaj z. Gledjan Llatja, Kryetar i Bashkisë Elbasan, z. Andis Salla, kryetar i bashkisë Cërrik dhe z. Rakip Suli, Kryetar i Bashkisë Kamëz.

Gjithashtu, KAS pranoi pjesërisht kërkesën nr. 26 të Komisionerit dhe vendosi sanksionin administrativ, në masën 2 500 lekë, për z. Arben Qafa, Drejtor i Qendrës Kulturore “Margarita Tutulani”, Berat.   

Me shumicë votash, KAS vendosi rrëzimin e kërkesës nr. 27, për vendosje sanksioni administrativ ndaj ndaj z. Gledjan Llatja, Kryetar i Bashkisë Elbasan dhe z. Arif Tafani, Kryetar i Bashkisë Belsh.

LajmeKërkesat e Komisionerit – KAS vendos sanksione administrative