Vendore 2023 – Komisioneri miraton Tabelat Përmbledhëse të Rezultateve për kryetar bashkie dhe këshill bashkiak në Rrogozhinë e Belsh

18/05/2023 | Lajme

Sot, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve shqyrtoi rezultatin e verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm, për subjektin vetëdeklarues z. Serdar Hoxha, kandidat për deputet i listës shumemërore të Partisë Social Demokrate Qarku Shkodër. Komisioneri konstatoi se z. Serdar Hoxha nuk përfshihet në kushtet e ndalimit për të ushtruar funksionin publik të deputetit.

Gjithashtu, shqyrtoi rezultatin e verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm, për subjektin vetëdeklarues z. Rezeart Xhelal Tusha, kandidat për deputet i listës shumemërore të Koalicionit PD – Aleanca për Ndryshim Qarku Durrës. Komisioneri konstatoi se z. Rezeart Tusha nuk përfshihet në kushtet e ndalimit për të ushtruar funksionin publik të deputetit.

Në këtë seancë, Komisioneri miratoi Tabelën Përmbledhëse të Rezultateve për zgjedhjen e kryetarit të Bashkisë Rrogozhinë, Tabelën Përmbledhëse të Rezultateve për zgjedhjen e këshillit të Bashkisë Rrogozhinë, Tabelën Përmbledhëse të Rezultateve për zgjedhjen e kryetarit të Bashkisë Belsh, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023.

LajmeVendore 2023 – Komisioneri miraton Tabelat Përmbledhëse të Rezultateve për kryetar bashkie dhe këshill bashkiak në Rrogozhinë e Belsh