Zgjedhjet vendore 2023 – KAS rrëzon tre kërkesa ankimore

22/05/2023 | Lajme

Sot, Komisioni Ankimimeve dhe Sanksioneve shqyrtoi elementët e formës dhe të përmbajtjes së kërkesave ankimore 61, 63, 64, 65, 66, 68.

Në përfundim të shqyrtimit paraprak, KAS vendosi pushimin e shqyrtimit të kërkesës ankimore nr. 61, të depozituar nga Partia Lëvizja e Legalitetit me objekt “Shpalljen e pavlefshme të zgjedhjeve në QV NR. 1885, NR. 1573 në bashkinë Tiranë”, si dhe moskalimin për shqyrtim të kërkesave ankimore:

  1. 64, të depozituar nga Partia Lëvizja e Legalitetit me objekt “Shpallje e pavlefshme e zgjedhjeve në QV nr. 1597/02, nr. 1575, Bashkia Kamëz”;
  2. 66 , të depozituar nga Partia Lëvizja e Legalitetit me objekt “Shpallje të pavlefshme të zgjedhjeve në QV-të nr.1885/02,2020/01,2027,1766/02,1986/01,1537/07,1539/01, Bashkia Tiranë”;

Gjithashtu, ktheu për plotësim kërkesat ankimore:

  1. 63, depozituar nga Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë me objekt “Kundërshtimi i vendimit nr. 260, datë 16.05.2023 të KZAZ nr. 7, Bashkia Pukë. Rinumërimi dhe rivlerësimi i votave të vlefshme dhe të pavlefshme të subjekteve për këshillin, për të gjitha QV-të e KZAZ nr. 7, Bashkia Pukë, Qarku Shkodër”.
  2. 68, të depozituar nga Partia Aleanca Demokristiane e Shqipërisë me objekt Kundërshtimi i vendimit të KZAZ-së ‘Për miratimin e tabelës përmbledhëse të rezultateve të këshillit të bashkisë Përmet’. Rinumërim dhe rivlerësim i votave për të gjithë QV-të e KZAZ, Bashkia Përmet”.

KAS vendosi kalimin për shqyrtim të kërkesës ankimore nr. 65, të “Partia Lëvizja e Legalitetit” me objekt “Shpalljen e pavlefshme të zgjedhjeve në qv nr. 1100, nr. 1575 në Bashkinë Dibër. Kundërshtimin e vendimit nr. 325, datë 17.05.2023 të KZAZ-së nr. 19, Bashkia Dibër”. Shqyrtimi i kërkesës do të bëhet në seancë publike ditën e Martë, datë 23.05.2023, në orën 12:30.

LajmeZgjedhjet vendore 2023 – KAS rrëzon tre kërkesa ankimore