KAS lë në fuqi vendimin e KZAZ-së Dibër

23/05/2023 | Lajme

Sot, Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve shyqrtoi kërkesën ankimore nr. 65, të “Partia Lëvizja e Legalitetit” me objekt “Shpalljen e pavlefshme të zgjedhjeve në qv nr. 1100, nr. 1575 në Bashkinë Dibër. Kundërshtimin e vendimit nr. 325, datë 17.05.2023 të KZAZ-së nr. 19, Bashkia Dibër”.

Në përfundim të shqyrtimit, KAS vendosi rrëzimin e kërkesës ankimore dhe lënien në fuqi të vendimit të KZAZ-së nr. 19, për miratimin e Tabelës Përmbledhëse të Rezultatit për Këshillin e bashkisë Dibër.

Gjithashtu, KAS shqyrtoi elementët e formës dhe përmbajtjes së kërkesave ankimore nr. 63, nr. 65, nr. 68, nr. 69, nr. 70 nr. nr. 72 dhe 73.

Në përfundim të shqyrtimit paraprak, KAS vendosi kthimin për plotësim të kërkesës ankimore nr. 69 me ankues z. Naci Lato, përfaqësues i subjektit zgjedhor Partia “Fryma e Re Demokratike”, Memaliaj me objekt “Shpallja e pavlefshme e zgjedhjeve në të gjitha QV-tëe e KZAZ nr. 78, Memaliaj” dhe kërkesën nr. 72 me ankues zj. Lame Jaupaj, përfaqësues i subjektit zgjedhor LZHK, Memaliaj me obejkt “Rinumërimi i kutive te Keshillit Bashkiak KZAZ 78, Memaliaj”.

KAS vendosi kalimin për shqyrtim të kërkesave ankimore:

  1. Nr. 63, me ankues Partinë Aleanca Demokristiane e Shqipërisë dhe objekt “Kundërshtimi i vendimit nr. 260, datë 16.05.2023 të KZAZ nr. 07, Bashkia Pukë, “Për miratimin e tabelës përmbledhëse të rezultateve për zgjedhjet e Këshillit Bashkiak Pukë”, duke kërkuar rinumërimin dhe rivlerësimin e votave të vlefshme dhe të pavlefshme.
  2. Nr. 68, me ankues Partinë Aleanca Demokristiane e Shqipërisë dhe objekt “Kundërshtimi i vendimit nr. 86, datë 16.05.2023 të KZAZ nr. 76, Bashkia Përmet, “Për miratimin e tabelës përmblëdhese të rezultateve për zgjedhjet e Këshillit të Bashkisë Përmet”.
  3. Nr.70, me ankues Partinë Aleanca Progresiste LZHK dhe objekt “Kërkesë për rinumërimin e kutive të Këshillit Bashkiak nr. 0408, 0415, 0422, 0424, 0425, 0430. Ndryshimin e tabelës përmbledhëse të rezultatit të Këshillit Bashkiak Pukë, sipas rezultatit të rinumërimit”.
  4. Nr. 73, me ankues Partia Aleanca Demokristiane, dhe objekt “Kundërshtimi i vendimit nr. 196, datë 18.05.2023 të KZAZ nr. 80, Gjirokastër. Shpallja e pavlefshme e zgjedhjeve në QV nr. 4310, QV nr. 4262, QV nr. 4242 etj., njësia zgjedhore Bashkia Gjirokastër”.

Shqyrtimi i kërkesave ankimore në seanca publike do të bëhet ditën e Mërkurë, në datën 24.05.2023, në orën 12:30 e në vijim.

 

 

LajmeKAS lë në fuqi vendimin e KZAZ-së Dibër