Akreditimi vazhguesve jo partiak për zgjedhjet e ripërsëritura të datës 23 Korrik 2023 përmes “Portalit të Vëzhguesve”

12/07/2023 | Lajme

Sot, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve i dha mandatin e deputetit të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë kandidatit të listës shumemërore të “Partisë Socialiste të Shqipërisë”, Qarku Durrës, z. Arkend Balla.

Gjithashtu, plotësoi vakancat e krijuara në 7 këshilla bashkiak:

  1. Këshilli e Bashkisë Fier, me kandidatin nga lista shumemërore të Koalicionit “Aleanca Liberale e Djathtë”, zj. Zamira Mernica”.
  2. Këshilli i Bashkisë Skrapar, me kandidatin nga lista shumemërore të Koalicionit “Bashkë Fitojmë”, z. Erald Zaimi”.
  3. Këshilli i Bashkisë Pogradec, me kandidatin nga lista shumemërore të “Partisë Demokratike të Shqipërisë”, zj. Alketa Beka”.
  4. Këshilli i Bashkisë Pogradec, me kandidatin nga lista shumemërore të “Partisë Demokratike të Shqipërisë”, z. Engjëll Shyti”.
  5. Këshilli i Bashkisë Selenicë, me kandidatin nga lista shumemërore të “Partisë Socialiste të Shqipërisë”, zj. Menë Osmënaj”.
  6. Këshilli i Bashkisë Rrogozhinë, me kandidatin nga lista shumemërore të Koalicionit “Bashkë Fitojmë”, zj. Lije Dedej”.
  7. Këshilli i Bashkisë Mallakastër, me kandidatin nga lista shumemërore të “Partisë Drejtësi Integrim dhe Unitet”, zj. Zhaneta Hoxhaj”.
  8. Këshilli i Bashkisë Klos, me kandidatin nga lista shumemërore të “Partisë Socialiste të Shqipërisë”, z. Eduart Hoxha”.

Në seancën e sotme u miratua pilotimi i akreditimit të vëzhguësve përmes platformës elektronike të vëzhguesve në zgjedhjet për Kryetarin e Bashkisë Rrogozhinë, të datës 23 Korrik 2023.

Portali i vëzhguesve është një sistem ndërveprues për regjistrimin dhe administrimin e vëzhguesve jo partiak në zgjedhje dhe synon ta bëjë procesin shumë herë më të shpejtë dhe efektiv.

Për të paraqitur kërkesën për akreditimin e vëzhguesve, fillimisht duhet të bëhet regjistrimi si organizatë. Nëse organizata/institucioni që bën kërkesën, plotëson kushtet për të qënë vëzhgues i zgjedhjeve, atëherë do t’i jepet mundësia të aksesojë portalin e vëzhguesve me kredencialet, të cilat do t’u dërgohen në email-in e deklaruar gjatë aplikimit. Me disponimin e kredencialeve, jepet dhe mundësia e aksesit të portalit, në të cilin mund të krijohen kërkesat për akreditimin e vëzhguesve përfaqësues.

LajmeAkreditimi vazhguesve jo partiak për zgjedhjet e ripërsëritura të datës 23 Korrik 2023 përmes “Portalit të Vëzhguesve”