Zgjedhjet e pjesshme për Kryetar të Bashkisë Kukës- PS propozon anëtarin e shtatë të KZAZ  

19/08/2023 | Lajme

Sot, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve caktoi partitë politike që do të propozojnë anëtarët e Komisionit të Zonës së Administrimit Zgjedhor (KZAZ) nr.11,  që do të ngrihet dhe funksionojë për zgjedhjet e pjesshme vendore për kryetarin e bashkisë Kukës të datës 24 Shtator 2023.  

Të drejtën për të propozuar anëtarë të KZAZ-së e kanë partitë si më poshtë:  

  1. Tre anëtarë propozohen nga Partia Socialiste e Shqipërisë (PSSh); 
  1. Dy anëtarë propozohen nga Partia e Lirisë (PL); 
  1. Një anëtar propozohet nga Partia Demokratike (PDSH). 

 Komisioneri miratoi rezultatet e shortit të hedhur në KQZ, ndërmjet Partisë Socialiste të Shqipërisë dhe Partisë së Lirisë, sipas të cilit anëtari i shtatë i KZAZ-së do të propozohet nga Partia Socialiste e Shqipërisë Sekretari i KZAZ-së do të propozohet nga Partia e Lirisë 

Gjithashtu, Komisioneri miratoi formatin dhe specifikimet e vulës së KZAZ-së, KQV-së, Kryetarit të KQV-së dhe vulës rezervë për KQV-në, si edhe masën e shpërblimit t% anëtarëve të Komisioneve Zgjedhore të ZAZ-së nr. 11, të angazhuara në zgjedhjet e pjesshme për Kryetarin e Bashkisë Kukës, të datës 24.9.2023.  

 

LajmeZgjedhjet e pjesshme për Kryetar të Bashkisë Kukës- PS propozon anëtarin e shtatë të KZAZ