Përfundon procesi verifikimit paszgjedhor i fletëve të votimit dhe materialeve zgjedhore

24/11/2023 | Lajme

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përfunduar procesin e këqyrjes së mëpasshme të fletëve të votimit dhe dokumentacionit zgjedhor, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore.

Në zbatim të Kodit Zgjedhor dhe vendimit nr. 800, datë 20.10.2023 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve verifikimit paszgjedhor i’u nënshtruan 10% e qendrave të votimit për zgjedhjet e datës 14 Maj 2023

KQZ verifikoi mënyrën e vlerësimit të fletëve të votimit nga grupet e numërimit dhe mënyrën e plotësimit të dokumentacionit zgjedhor nga komisionet e nivelit të III-të për 526 Qendra Votimit.

Dyzet (40) Qendra Votimi ishin të bashkive Vorë, Kamëz, Elbasan ku u implementua votimi dhe numërimi elektronik. Këqyrja e mëpasshme e fletëve të votimit dhe raporteve të printuara nga PEVN rezultoi të jetë 100% në përputhje me rezultatet e transmetuara në datën 14 maj 2023.

Verifikimit paszgjedhor i’u nënshtruan edhe 10% e qendrave të votimit (7QV) për zgjedhjet e pjesshme për Kryetarin e Bashkisë Kukës të datës 24 Shtator 2023.

Qëllimi i këtij procesi është të verifikojë rregullsinë dhe saktësinë e veprimtarisë së administratës zgjedhore përgjatë administrimit të procesit dhe vlerësimit e numërimit të votave.

Procesi i verifikimit paszgjedhor ishte proces publik, dhe u ndoq me interes nga shoqëria civile dhe media.

Rezultatet e verifikimit paszgjedhor u publikuan në kohë reale në ndërfaqen “Verifikimi pazgjedhor 2023”.

LajmePërfundon procesi verifikimit paszgjedhor i fletëve të votimit dhe materialeve zgjedhore