Komisioneri sanksionon 103 parti politike dhe 30 Ofrues të Shërbimit Mediatik Audioviziv

07/12/2023 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në seancën e sotme publike plotësoi vakancat e krijuara në Këshillin e Bashkiak  Has, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit “Aleanca Progresiste LZHK”, z. Hamit Sheta dhe Këshillin e Bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit “Partia Kristian Demokrate”, zj. Silvana Kola.

Sot u miratua raporti i të gjetjeve nga auditimi i fondeve të përfituara dhe shpenzuara nga partitë politike për vitin kalendarik 2021.

Komisioneri vendosi sanksione administrative ndaj partive politike:

 1. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Lëvizja për Zhvillim Kombëtar;
 2. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Minoriteti Etnik Grek për të Ardhmen;
 3. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Lëvizja Puntore Shqiptare”;
 4. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Bashkimi Demokrat Shqiptar”;
 5. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Punës Shqipërisë”;
 6. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Aleanca Demokracia e Re”;
 7. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Përparimi Kombëtar i Shqipërisë”;
 8. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia e Blertë Shqiptare”;
 9. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Uniteti Kombëtar”;
 10. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia e Prosperitetit Demokratik të Shqipërisë”;
 11. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Universale Shqiptare”;
 12. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Liberale Shqiptare”;
 13. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Ekologjike”;
 14. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Socialpunëtore e Shqipërisë”;
 15. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Socialreformiste e Shqipërisë”;
 16. Gjobë në vlerën 60 000 lekpër “Partia Besëlidhja Kombëtare Demokratike Shqiptare”;
 17. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Lëvizja Demokratike për Vlera, Mirëqënie, Progres”;
 18. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Alternative Republikane”;
 19. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Konservatore”;
 20. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Bashkimi Demokristian Shqiptar”;
 21. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Bashkësia Kombëtare Shqiptare”;
 22. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Triumfi i Legalitetit”;
 23. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Rimëkëmbja Kombëtare”;
 24. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Centriste Mirëqënies Popullore Shqiptare”;
 25. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Pajtimit Kombëtar”;
 26. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Komuniste e Shqipërisë (e rindërtuar)”;
 27. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Lidhja Kombëtare Shqiptare”;
 28. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Alternativa Liberale e Shqipërisë”;
 29. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Komuniste e Shqipërisë”;
 30. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia e të Majtës Demokratike Shqiptare”;
 31. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Ambientaliste”;
 32. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Aleanca Nacionale Shqiptare”;
 33. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Lëvizja Monarkiste Demokrate Shqiptare”;
 34. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Rruga e Vërtetë Shqiptare”;
 35. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Demokrate e Re”;
 36. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Mendimi i Djathtë Liberal”;
 37. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Demokracia Paqësore e Shqipërisë”;
 38. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Aleanca Socialiste Shqiptare”;
 39. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Sigurisë Kombëtare Shqiptare”;
 40. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Shpresa Demokrate”;
 41. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Komuniste e Shqipërisë 8 Nëntori”;
 42. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Demokratike Peza Gjirokastër e Shqipërisë”;
 43. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Integrimit Social Kombëtar Shqiptar”;
 44. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Lidhja e Blertë”;
 45. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Lëvizja për të Drejtat e Njeriut”;
 46. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Shqiptare Atdheu”;
 47. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Demokracia e Re e Djathtë Shqiptare”;
 48. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia e të Drejtave të Mohuara”;
 49. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia e Çështjeve Shqiptare”;
 50. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Fronti i Majtë”;
 51. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Shqipëria e Re”;
 52. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Lëvizja Elitare Kombëtare”;
 53. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Shqiptare e Rindërtimit”;
 54. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Lidhja Demokristiane Shqiptare”;
 55. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia e të Drejtave të Mohuara – e Re”;
 56. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Lista për Shqipëri Natyrale”;
 57. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Aleanca Kombëtare”;
 58. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Progresi Social Kombëtar”;
 59. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Aleanca për Europën”;
 60. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Demokratike e Bashkimit Myslyman të Shqipërisë”;
 61. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Ligj dhe Drejtësi”;
 62. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia G99”;
 63. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Toleranca e Re e Shqipërisë”;
 64. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Aleanca Europiane Ekologjike”;
 65. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Aleanca Arbnore Kombëtare”;
 66. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Lëvizja për Drejtësi e Shqiptarëve”;
 67. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Personat me Aftësi të Kufizuar”;
 68. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Lëvizja Shqipëria e Re”;
 69. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Aleanca për Barazi dhe Drejtësi e Shqipëtarëve”;
 70. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Lidhja për Drejtësi dhe Progres”;
 71. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Aleanca Kuq e Zi”,
 72. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Forca Rinia”;
 73. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Shkodra 2015”;
 74. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Sfida për Shqipërinë”;;
 75. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Lëvizja Demokratike Shqiptare”;
 76. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Indipendentëve (Centriste) të Shqipërisë”;
 77. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Nacional Demokrate e Shqipërisë”;
 78. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Lidhja Popullore Shqiptare”;
 79. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Nacionaliste Shqiptare”;
 80. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia e Djathtë Demokratike e Shqipërisë”;
 81. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Drejtësia Shoqërore”;
 82. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Progresi Demokratik”;
 83. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Mbrojtja e të Drejtave Kombëtare”;
 84. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia e Re Socialiste e Shqipërisë”;
 85. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Ideali Demokratik Shqiptar”;
 86. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Lëvizja për Demokraci”;
 87. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Ideali Komunist”;
 88. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia e Biznesit Shqiptar”;
 89. Gjobë në vlerën 60 000 lekë për “Partia Aleanca Popullore për Drejtësi”;
 90. Gjobë në vlerën 1 000 000 lekë për “Partia Bindja Demokratike”;
 91. Gjobë në vlerën 1 000 000 lekë për “Partia Demokratike”;
 92. Gjobë në vlerën 1 000 000 lekë për “Partia Zgjidhja”;
 93. Gjobë në vlerën 1 000 000 lekë për “Partia Balli Kombëtar”;
 94. Gjobë në vlerën 1 000 000 lekë për “Partia Kristian Demokrate”;
 95. Gjobë në vlerën 1 000 000 lekë për “Partia Popullore Kristiandemokrate e Shqipërisë”;
 96. Gjobë në vlerën 1 000 000 lekë për “Partia Integrimi Social Kombëtar Shqiptar”;
 97. Gjobë në vlerën 1 000 000 lekë për “Partia Sigurisë Kombëtare Shqiptare”;
 98. Gjobë në vlerën 1 000 000 lekë për “Partia e të Drejtave të Mohuara – e Re”;
 99. Gjobë në vlerën 1 000 000 lekë për “Partia Ligj dhe Drejtësi”;
 100. Gjobë në vlerën 1 000 000 lekë për “Partia Aleanca Popullore”;
 101. Gjobë në vlerën 1 000 000 lekë për “Partia Aleanca Kuq e Zi”;
 102. Gjobë në vlerën 1 000 000 lekë për “Partia Shkodra 2015”;
 103. Gjobë në vlerën 1 000 000 lekë për “Partia Aleanca Europiane Ekologjike”;

Gjithashtu, u miratua edhe raporti i gjetjeve nga auditimi i fondeve të përfituara dhe shpenzuara nga partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhjet e pjesshme vendore të datës 6 Mars 2022.

Komisioneri vendosi t’i propozojë Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve marrjen e masës administrative ndaj:

 1. Gjobë në vlerën 3 000 000 lekë për partinë politike “Partia Socialiste e Shqipërisë”;
 2. Gjobë në vlerën 3 000 000 lekë për partinë politike “Partia Demokratike” (neni 23/4, pika 3 të ligjit “Për Partitë Politike”);
 3. Gjobë në vlerën 500 000 lekë për partinë politike “Partia Demokratike”(neni 173, pika 3 të KZ);
 4. Gjobë në vlerën 100 000 lekë për partinë politike “Partia Demokratike”(neni 173, pika 8 të KZ);
 5. Gjobë në vlerën 92.775 lekë për kandidaten për kryetare bashkie të Partisë Socialiste e Shqipërisë, zj. Emirjana Sako dhe kalimin e fondeve të marra për llogari të KQZ-së, sipas nenit 173, pika 5 të KZ;
 6. Gjobë në vlerën 120.590 lekë për kandidatin për kryetar bashkie të Partisë Socialiste e Shqipërisë, z. Edison Memolla dhe dhe kalimin e fondeve të marra për llogari të KQZ-së sipas nenit 173, pika 5 të KZ;
 7. Gjobë në vlerën 91.420 lekë për kandidatin për kryetar bashkie të Koalicionit Shtëpia e Lirisë, z. Bardh Spahia dhe dhe kalimin e fondeve të marra për llogari të KQZ-së sipas nenit 173, pika 5 të KZ;
 8. Gjobë në vlerën 415.000 lekë për kandidatin për kryetar bashkie të Koalicionit Shtëpia e Lirisë, z. Ardian Muka dhe kalimin e fondeve të marra për llogari të KQZ-së sipas nenit 173, pika 5 të KZ.

Gjithashtu, Komisioneri vendosi sanksione administrative për Ofruesit e Shërbimit Mediatik Audioviziv:

 1. Gjobë në masën 3 000 lekë për ADTN;
 2. Gjobë në masën 3 000 lekë për ABEG Tv;
 3. Gjobë në masën 3 000 lekë për Club Tv;
 4. Gjobë në masën 3 000 lekë për Era Digitalb;
 5. Gjobë në masën 3 000 lekë për Glob Tv;
 6. Gjobë në masën 3 000 lekë për One Tv Vlora;
 7. Gjobë në masën 3 000 lekë për Shijak Tv;
 8. Gjobë në masën 3 000 lekë për Tv BS;
 9. Gjobë në masën 3 000 lekë për Tv 6+1;
 10. Gjobë në masën 3 000 lekë për Tv Antena Nord;
 11. Gjobë në masën 3 000 lekë për Tv Berati;
 12. Gjobë në masën 3 000 lekë për Tv Channel 1;
 13. Gjobë në masën 3 000 lekë për Tv Channel 7;
 14. Gjobë në masën 3 000 lekë për Tv Jug;
 15. Gjobë në masën 3 000 lekë për Tv Klaudiana;
 16. Gjobë në masën 3 000 lekë për Tv Kopliku;
 17. Gjobë në masën 3 000 lekë për Tv Lobi;
 18. Gjobë në masën 3 000 lekë për Tv Mati;
 19. Gjobë në masën 3 000 lekë për Tv Premium Channel;
 20. Gjobë në masën 3 000 lekë për Tv Rozafa Motiv;
 21. Gjobë në masën 3 000 lekë për Tv Saranda;
 22. Gjobë në masën 3 000 lekë për Tv Sot 7;
 23. Gjobë në masën 3 000 lekë për Tv Star Plus;
 24. Gjobë në masën 3 000 lekë për Tv UTV Education;
 25. Gjobë në masën 3 000 lekë për TVT;
 26. Gjobë në masën 3 000 lekë për Tv Re.Al;
 27. Gjobë në masën 3 000 lekë për Syri TV;
 28. Gjobë në masën 100 000 lekë për Top Channel;
 29. Gjobë në masën 100 000 lekë për Syri Tv;
 30. Gjobë në masën 100 000 lekë për Star Plus.
LajmeKomisioneri sanksionon 103 parti politike dhe 30 Ofrues të Shërbimit Mediatik Audioviziv