Auditimi i fondeve të fushatës zgjedhore të datës 6 Mars 2022 – KAS vendos 5 sanksione administrative

19/01/2024 | Lajme

Sot, Komisioni Ankimimeve dhe Sanksioneve shpalli vendimin për shqyrtimin kërkesën nr. 1 të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve, për vendosje të sanksioneve administrative referuar vendimit nr. 824, datë 7.12.2023 “Për miratimin e raportit të gjetjeve nga auditimi i fondeve të përfituara dhe shpenzuara nga partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhjet e pjesshme vendore, të datës 6 Mars 2022”.

KAS pranoi pjesërisht kërkesën nr. 01, datë 08.01.2024 të paraqitur nga Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve dhe vendosi sanksion administrativ si më poshtë vijon:

  1. Gjobë në vlerën 100 000 lekë ndaj personit përgjegjës për financat në Partinë Socialiste të Shqipërisë, bazuar në pikën 1 të nenit 173 të Kodit Zgjedhor;
  2. Gjobë në vlerën 100 000 lekë ndaj personit përgjegjës për financat në Partinë Demokratike të Shqipërisë, bazuar në pikën 1 të nenit 173 të Kodit Zgjedhor;
    Gjobë në vlerën 750 000 lekë ndaj Partisë Demokratike të Shqipërisë, bazuar në pikën 3 të nenit 173 të Kodit Zgjedhor;
  3. Gjobë në vlerën 92.775 lekë ndaj zj. Emirjana Sako, kandidate për kryetare bashkie e “Partisë Socialiste të Shqipërisë”, dhe kalimin e fondeve të marra për llogari të KQZ-së, bazuar në pikën 5 të nenit 173 të Kodit Zgjedhor;
  4. Gjobë në vlerën 120.590 lekë ndaj z. Edison Memolla, kandidat për kryetare bashkie i “Partisë Socialiste të Shqipërisë”, dhe kalimin e fondeve të marra për llogari të KQZ-së, bazuar në pikën 5 të nenit 173 të Kodit Zgjedhor;
  5. Gjobë në vlerën 91.420 lekë ndaj z. Bardh Spahia, kandidat për kryetar bashkie i koalicionit “Shtëpia e Lirisë”, dhe kalimin e fondeve të marra për llogari të KQZ-së, bazuar në pikën 5 të nenit 173 të Kodit Zgjedhor.
LajmeAuditimi i fondeve të fushatës zgjedhore të datës 6 Mars 2022 – KAS vendos 5 sanksione administrative