Komisioneri plotëson vakancat në 7 këshilla bashkiakë

02/02/2024 | Lajme

Sot, Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve plotësoi vendet vakante në 7 këshilla bashkiak si më poshtë:

  1. Këshilli i Bashkisë Belsh, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit “Partia Socialiste e Shqipërisë”, z. Erjon Qafa”.
  2. Këshilli i Bashkisë Shijak, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit “Partia Socialiste e Shqipërisë”, zj. Mimoza Xhihani”.
  3. Këshilli i Bashkisë Rrogozhinë, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit “Partia Demokratike e Shqipërisë”, zj. Merilin Saraçi”.
  4. Këshilli i Bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit “Partia Socialdemokrate”, z. Elton Bilani”.
  5. Këshilli i Bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit “Partia Socialdemokrate”, z. Argert Përkola”.
  6. Këshilli i Bashkisë Lezhë, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit “Partia Socialdemokrate”, z. Erin Gjoni”.
  7. Këshilli i Bashkisë Kurbin, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit “Partia Republikane Shqiptare”, z. Hilmi Vuthaj”.
  8. Këshilli i Bashkisë Sarandë, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit” Partia Aleanca Arbnore Kombëtare”, z. Indi Rrapaj”.
  9. Këshilli i Bashkisë Has, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit “Partia Socialiste e Shqipërisë”, z. Shefqet Dauti”.

Gjithashtu, u shqyrtua rezultati i verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm, për subjektin vetëdeklarues z. Qazim Bici, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Drejtësi Integrim dhe Unitet”.

Komisioneri vendosi ndalimin për të ushtruar funksionin publik të z. Qazim Halil Bici, kandidat për anëtar në këshillin e bashkisë Shijak, i propozuar nga Partia Drejtësi Integrim dhe Unitet, për zgjedhjet e organeve të qeverisjes vendore të datës 14 Maj 2023.

LajmeKomisioneri plotëson vakancat në 7 këshilla bashkiakë