KSHZ Celibashi në seancë publike për shqyrtime të rezultateve të verifikimeve nga Prokurori i Përgjithshëm

28/02/2024 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në seancën e sotme publike shqyrtoi rezultatin e verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm, për subjektin vetëdeklarues z. Elvis Hajdërlli, kandidat për Kryetar Bashkie në Bashkinë Devoll, i propozuar nga subjekti zgjedhor Koalicioni “Bashkë Fitojmë”.

Komisioneri deklaroi të përfunduar procedurën administrative dhe pa vendim përfundimtar për sa kohë ky subjekt nuk ka përfituar mandat, dhe në asnjë rast e për asnjë rrethanë nuk do të mund të marrë këtë funksion publik për të cilin është iniciuar procedura administrative e verifikimit të thelluar.

U shqyrtua edhe rezultati i verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm, për subjektin vetëdeklarues z. Dritan Salkurti, anëtar në Këshillin e Bashkisë Dibër, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 30 Qershor 2019, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”.

Komisioneri deklaroi të përfunduar procedurën administrative dhe pa vendim përfundimtar pasi ky subjekt në asnjë rast e për asnjë rrethanë nuk do të mund të marrë këtë funksion publik për të cilin është iniciuar procedura administrative e verifikimit të thelluar.

Gjithashtu, Komisioneri plotësoi vakancat e krijuara në katër këshilla bashkiak:

  1. Në Këshillin e Bashkisë Tiranë, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, z. Alfred Muharemi;
  2. Në Këshillin e Bashkisë Kukës, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit zgjedhor “Partia Nisma Thurje”, z. Averdi Syla;
  3. Në Këshillin e Bashkisë Selenicë, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit zgjedhor “Partia Agrare Ambjentaliste e Shqipërisë”, z. Idai Veizaj;
  4. Në Këshillin e Bashkisë Kavajë, me kandidatin nga lista shumemërore e subjektit zgjedhor Koalicionit “Bashkë Fitojmë”, zj. Kledja Vishkulli.

Shqyrtimi i rezultatit të verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm për subjektin vetëdeklarues z. Kristian Shkreli, Kryetar Bashkie në Bashkinë Vau-Dejës, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, u shty deri në administrimin e informacionit nga Struktura e Posaccme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Orangizuar (SPAK).

LajmeKSHZ Celibashi në seancë publike për shqyrtime të rezultateve të verifikimeve nga Prokurori i Përgjithshëm