KQZ e Bosnje Hercegovinës zhvillon vizitë studimore në KQZ Shqipëri

04/03/2024 | Lajme

Sot, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nisi punimet e vizitës studimore të Delegacionit nga Bosnje dhe Hercegovina, në përbërjen e të cilit janë përfaqësues të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Agjencisë për Dokumentet e Identifikimit, Regjistrave dhe Shkëmbimit të të Dhënave dhe Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

Vizita studimore e organizuar nga Prezenca e OSBE në Sarajevë, do të përfshijë dy ditë shkëmbimi profesional për të mësuar më shumë nga sfidat e administratës së KQZ Shqipëri në implementimin e identifikimit elektronik dhe pilotimit të projektit të votimit dhe numërimit elektronik.

Në fjalën e hapjes Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve, z. Ilirjan Celibashi theksoi vlerën e shkëmbimit të eksperiencave. “Pavarësisht të përbashkëtave apo diferencave të sistemeve tona zgjedhore, shkëmbimi i njohurive dhe praktikave më të mira është një mjet i fuqishëm për të arritur sukses. Duke mësuar nga njëri-tjetri, ne mund të shmangim gabimet dhe sfidat e mundshme dhe të ndërtojmë një sistem zgjedhor të fortë dhe transparent. Po ashtu, është shumë e rëndësishme të rrisim frekuencën e komunikimeve dhe shkëmbimeve të përvojave. Në një botë që ndryshon me shpejtësi, informacioni dhe njohuritë zhvillohen me shpejtësi. Duke komunikuar dhe ndarë informacionin, ne mund të jemi më të përgatitur për sfidat e ardhshme dhe të ndërtojmë sisteme më efikase dhe të përshtatshme me kohën”.

Në mënyrë të ngjashme, ky aktivitet mund të shërbejë si një mundësi për të ndërtuar një komunikim rajonal dhe për të lidhur KQZ-në e Shqipërisë me KQZ-të e tjera në rajon. Bashkëpunimi rajonal është thelbësor për të adresuar sfidat e përbashkëta dhe për të siguruar një mbështetje reciproke. Ndaj, duke ndërtuar një platformë të rregullt për shkëmbimin e informacionit dhe përvojave, ne mund të krijojmë një rrjet të fortë dhe profesional”, theksoi Komisioneri Celibashi.

Pas fjalëve të hapjes nga Kryetarja e KQZ së Bosnje Hercegovinës, zj. Irena Hadziabdic dhe z. Ahmed Rifatbegović, Këshilltari Politik i Kreut të Prezencës së OSBE-së në Sarajevë, administrata e KQZ dhe z. Vangjush Stavro, Drejtor i Përgjithshëm i Gjendjes Civile vijuan me prezantimet para kolegëve nga Bosnje Hercegovina.

LajmeKQZ e Bosnje Hercegovinës zhvillon vizitë studimore në KQZ Shqipëri