KQZ dhe ODIHR diskutojnë gjetjet e raportit mbi përfaqësimin gjinor në administratën zgjedhore

12/04/2024 | Lajme

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve zhvilloi seminarin një ditor “Vlerësimi i Dimensionit Gjinor të Veprimtarive të Administratës Zgjedhore në Shqipëri” në bashkëpunim me Prezencën e OSBE-së në Tiranë dhe Zyrën e OSBE-së për Institucionet Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut (ODIHR) në kuadër të projektit për mbështetjen e Ballkanit Perëndimor.

Ekspertët e OSBE/ODIHR zj. Małgorzata Druciarek, zj. Aleksandra Nizynska dhe zj. Fiorela Shalsi prezantuan raportin me gjetjet dhe rekomandimet mbi dimensionet gjinore në administratën zgjedhore.

Qëllimi i aktivitetit ishte hartimi i një rrugëtimi të përbashkët që specifikon veprimet, përgjegjësitë dhe burimet e nevojshme për të adresuar zbulimet dhe rekomandimet e vlerësimit, duke përfshirë përditësime nga viti 2023, zhvillime me rëndësi dhe mësime të nxjerra nga zgjedhjet për autoritetet vendore të datës 14 Maj 2023.

Administrata e KQZ dhe ekspertët e ODIHR shkëmbyen ide për sfidat dhe fushat kryesore ku duhet të ndërmerren hapa të mëtejshëm për të përmirësuar dhe nxitur rritjen e përfaqësimit gjinor në administratën zgjedhore.

Në aktivitet u prezantuan edhe praktikat më të mira në lidhje me integrimin gjinor në proceset zgjedhore dhe administratën publike.

LajmeKQZ dhe ODIHR diskutojnë gjetjet e raportit mbi përfaqësimin gjinor në administratën zgjedhore