KSHZ vendos dërgimin për verifikim të thelluar të Kryetarit të Bashkisë Libohovë

24/05/2024 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve plotësoi vakancat e krijuara në tre këshilla bashkiak:

  1. Këshilli i Bashkisë Pukë, me kandidatin nga lista shumemërore të subjektit “Partia Aleanca Demokratike Shqiptare”, z. Alban Lleshi.
  2. Këshilli i Bashkisë Rrogozhinë, me kandidatin nga lista shumemërore të subjektit “Partia Republikane Shqiptare”, z. Isa Halili.
  3. Këshilli i Bashkisë Dibër, me kandidatin nga lista shumemërore të subjektit “Partia Republikane Shqiptare”, zj. Nertila Kaza.

Komisioneri shqyrtoi rezultatin e verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm, për subjektin vetëdeklarues z. Armelin Koni, kandidat për anëtar në Këshillin e Bashkisë Shijak, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Aleanca Progresiste LZHK”.

Në përfundim të shqyrtimit, Komisioneri vendosi përfundimin e procedurës administrative pa vendim përfundimtar për subjektin vetëdeklarues z. Armelin Koni, pasi vlerësohet se ka humbur objekti dhe qëllimi i verifikimit të thelluar.

Gjithashtu, u shqyrtua projektvendimi “Për verifikimin e të dhënave në formularin e vetëdeklarimit të subjektit vetëdeklarues z. Leonard Hide, Kryetar Bashkie në Bashkinë Libohovë, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”.

Komisioneri vendosi kryerjen e verifikimit të thelluar të subjektit z. Leonard Hide, Kryetar në Bashkinë Libohovë, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Partia Socialiste e Shqipërisë”, dhe dërgimin e të dhënave përkatëse Prokurorisë së Përgjithshme për vlerësim të mëtejshëm.

 

LajmeKSHZ vendos dërgimin për verifikim të thelluar të Kryetarit të Bashkisë Libohovë