KSHZ regjistron nismën ligjvënëse të “Shqipëria Bëhet” për amendime të Kodit Zgjedhor

20/06/2024 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve shqyrtoi kërkesën e komitetit përfaqësues të nismës ligjvënëse të zgjedhësve nga organizata “Shqipëria Bëhet”, për regjistrimin e nismës ligjvënëse të zgjedhësve “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”.

Pasi vlerësoi se nënshkrimet e depozituara janë dorëzuar në përputhje me kërkesat e ligjit, Komisioneri vendosi regjistrimin e nismës ligjvënëse të zgjedhësve “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10019, datë 29.12.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”.

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve shqyrtoi rezultatet e verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm, për subjektet vetëdeklarues z. Ylli Xhafa, anëtar në Këshillin e Bashkisë Bulqizë, i propozuar nga “Partia Demokratike e Shqipërisë” dhe  z. Mark Nika, kandidat për anëtar në Këshillin e Bashkisë Lezhë, i propozuar nga “Partia Socialdemokrate”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”.për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023”. Komisioneri konstatoi se z. Xhafa dhe z. Nika nuk janë në kushtet e ndalimit të kandidimit/ moszgjedhshmërisë.

U shqyrtuan edhe rezultatet e verifikimit të Prokurorit të Përgjithshëm, për subjektet vetëdeklarues z. Marceljo Marra, kandidat për anëtar në Këshillin e Bashkisë Kuçovë, i propozuar nga “Partia Aleanca Progresiste LZHK”, për zgjedhjet për organet e qeverisjes vendore të datës 14 maj 2023 dhe z. Boris Shakaj, kandidat për deputet Qarku Tiranë, i propozuar nga subjekti zgjedhor “Nisma Thurje”, për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021.

Komisioneri vendosi të deklarojë të përfunduar procedurën administrative pa vendim përfundimtar për subjektet vetëdeklarues z. Marra dhe z. Shakaj, pasi vlerësohet se ka humbur objekti dhe qëllimi i procedurës administrative të filluar përpara ditës së zgjedhjeve

Gjithashtu, u plotësuan vakancat e krijuara në tre këshilla bashkiak:

  1. Këshilli i Bashkisë Fier, me kandidatin nga lista shumemërore e “Partia Socialiste e Shqipërisë”, zj. Elida Sopoti”.
  2. Këshilli i Bashkisë Libohovë, me kandidatin nga lista shumemërore e koalicionit “Bashkë Fitojmë”, zj. Fatbardha Karavidha”.
  3. Këshilli i Bashkisë Kuçovë, me kandidatin nga lista shumemërore e koalicionit “Bashkë Fitojmë”, zj. Blerina Amati”.
LajmeKSHZ regjistron nismën ligjvënëse të “Shqipëria Bëhet” për amendime të Kodit Zgjedhor