Zgjedhjet e pjesshme për Kryetarin e Bashkisë Himarë – Akreditimi i vëzhguesve përmes “Portalit të Vëzhguesve” të KQZ 

09/07/2024 | Lajme

Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve miratoi procedurat e akreditimit përmes platformës elektronike të vëzhguesve nga organizatat joqeveritare shqiptare dhe të huaja, organizatat ndërkombëtare, përfaqësues të shteteve të huaja dhe mediave, për zgjedhjet e pjesshme për Kryetar të Bashkisë Himarë.  

Portali i vëzhguesve është një sistem ndërveprues për regjistrimin dhe administrimin e vëzhguesve jo partiak në zgjedhje dhe synon ta bëjë procesin shumë herë më të shpejtë dhe efektiv. 

Për të paraqitur kërkesën për akreditimin e vëzhguesve, fillimisht duhet të bëhet regjistrimi si organizatë. Nëse organizata/institucioni që bën kërkesën, plotëson kushtet për të qënë vëzhgues i zgjedhjeve, atëherë do t’i jepet mundësia të aksesojë portalin e vëzhguesve me kredencialet, të cilat do t’u dërgohen në email-in e deklaruar gjatë aplikimit.  

Gjithashtu, KSHZ miratoi programin e edukimit, informimit dhe ndërgjegjësimit të zgjedhësve, për zgjedhjet e pjesshme për Kryetarin e Bashkisë Himarë të datës 4 gusht 2024. 

Programi për informimin e zgjedhësve për zgjedhjet e pjesshme në Bashkinë Himarë, është i ndarë në 6 pjesë dhe përfshin të gjithë zgjedhësit, duke informuar për aspekte të ndryshme të procesit zgjedhor, për listën e zgjedhësve, për procedurat e identifikimit elektronik, mënyrën e votimit, veprat penale që prekin zgjedhjet, sensibilizimin e grave, të rinjve votues për herë të parë, si edhe informimi mbi plotësimin korrekt të fletës së votimit. 

LajmeZgjedhjet e pjesshme për Kryetarin e Bashkisë Himarë – Akreditimi i vëzhguesve përmes “Portalit të Vëzhguesve” të KQZ