File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 6, datë 16.02.2021 “Për shqyrtimin e kërkesës ankimore nr.03, datë 11.02.2021, të z. Erion Veliaj ndaj vendimit të Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve nr.46, datë 09.02.201”.