File Type: pdf
Categories: Akte
Vendim nr. 102, datë 25.02.2021 “Për shqyrtimin e denoncimeve për shkelje të parashikuar në vendimin nr. 9, të datës 24.12.2021 të Komisionit Rregullator në KQZ ndaj deputetit të Republikës së Shqipërisë, zj. Elona Gjebrea dhe Drejtorisë së Gjimnazit “Abdulla Keta”, Tiranë”.