Njoftim për shprehje interesi për trajnerë për dhënie trajnimi për administratën zgjedhore.

07/01/2021 | Vende të lira pune

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kërkon të kontraktojë trajnerë, në rang vendi, për dhënie trajnimi për administratën zgjedhore për zgjedhjet për Kuvendin të datës 25 Prill 2021:

54 trajnerë për dhënie trajnimi për anëtarët e Komisioneve të Zonave të Administrimit Zgjedhor (KZAZ);

265 trajnerë për dhënie trajnimi për anëtarët e Komisioneve të Qendrave të Votimit (KQV-ve);

92 trajnerë për dhënie trajnimi për anëtarët e Grupeve të Numërimit të Votave (GNV-ve).

Për më shumë informacion klikoni dokumentin e mëposhtëm:

Njoftim për shprehje interesi për trajnerë për dhënie trajnimi për administratën zgjedhore.

Vende të lira puneNjoftim për shprehje interesi për trajnerë për dhënie trajnimi për administratën zgjedhore.