Njoftim publik për znj. Emiliana Muharrem Shehi.

14/01/2021 | Njoftime publike

Në Këshillin e Bashkisë Kavajë, është krijuar një vakancë, nga subjekti politik Partia Socialiste e Shqipërisë.

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në kuadër të verifikimit të formularit të vetëdeklarimit, kërkon që kandidati i  listës shumemërore të Partisë G99, me numër rendor 12, zj. Emiljana Muharrem Shehi, të depozitojë brenda 10 ditëve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve formularin e vetëdeklarimit për garantimin e integritetit të kandidatit.

Për më shumë informacion klikon dokumentin e mëposhtëm:

Njoftim publik për znj. Emiliana Muharrem Shehi.

 

Njoftime publikeNjoftim publik për znj. Emiliana Muharrem Shehi.