Njoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, Drejtor në Drejtorinë e Kontrollit Financiar dhe Auditit të Brendshëm.

08/02/2021 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, kreut  III  të vendimit nr.242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, i ndryshuar, njësia përgjegjëse e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ju njofton se u zhvilluan procedurat e testimit me shkrim dhe intervistës së strukturuar me gojë për pozicionin e punës, Drejtor në Drejtorinë e Kontrollit financiar dhe Auditit të Brendshëm.

Komiteti i Pranimit për Ngritjen në Detyrë, në përfundim të procedurës, shpalli fitues për pozicionin e punës Drejtor në Drejtorinë e Kontrollit financiar dhe Auditit të Brendshëm kandidatin, zj.Valbona Ballgjini.

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njësia përgjegjëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page

Vende të lira pune

Vende të lira puneNjoftim për shpalljen e kandidatit fitues për pozicionin e punës, Drejtor në Drejtorinë e Kontrollit Financiar dhe Auditit të Brendshëm.