Njoftim për shprehje interesi, për marrje aktivesh në përdorim.

17/02/2021 | Njoftime publike

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në zbatim të Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” si dhe procesverbalit të vlerësimit nr. 913 Prot, datë 04.02.2021 kërkon transferojë pa pagesë në një njesi tjetër publike brenda sektorit të qeverisjes së përgjithshme materialet e mëposhtme:

Emertimi  Njesia Sasia Viti i blerjes
Kuti votimi cope 3.031 2004
Kuti votimi model 2000 cope 10.347 2000
Kuti votimi model tip. Vjeter cope 462 2003
Kutimi votimi + kapak cope 630 2005
Kuti votimi cope 250 2015
Element ndares GNV cope 48 2001
Kembe druri me bazament me kryq cope 887 2002
Llamba U.V cope 3.000 2005
Llamba U.V cope 2.856 2003

 

Të interesuarit janë të lutur të kontaktojnë brenda 10 ditëve në kontaktet e mëposhtme:

Email: [email protected]

Tel: +355 4 4510810

Cel: +355 69 60 62 101

Njoftime publikeNjoftim për shprehje interesi, për marrje aktivesh në përdorim.