Njoftim për hedhjen e shortit për përzgjedhjen e monitoruesve në datën 23.02.2021.

22/02/2021 | Njoftime publike

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pas përfundimit të verifikimit paraprak të listës së monitoruesve bën thirrje publike për pjesëmarrje, të monitoruesve, në shortin që do hidhet në datën 23.2.2021 në orën 11:00 në ambienteve të KQZ-së, për përzgjedhjen e monitoruesve për 12 qarqet.

Njoftime publikeNjoftim për hedhjen e shortit për përzgjedhjen e monitoruesve në datën 23.02.2021.