Njoftim për hedhjen e shortit për përzgjedhjen e monitoruesve pas thirrjes së dytë për plotësimin e vakancave në disa qarqe.

03/03/2021 | Njoftime publike

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pas përfundimit të verifikimit paraprak të listës së monitoruesve të fushatës zgjedhore, nga thirrja e dytë për të plotësuar numrin e vakancave për disa qarqe, bën thirrje publike për hedhjen e shortit online në datën 04.03.2021 në orën 12:00, për përzgjedhjen e monitoruesve për vakancat në disa qarqe të Shqipërisë.

Njoftime publikeNjoftim për hedhjen e shortit për përzgjedhjen e monitoruesve pas thirrjes së dytë për plotësimin e vakancave në disa qarqe.