Njoftim për hedhjen e shortit për përzgjedhjen e monitoruesve për plotësimin e vakancave në qarqet Lezhë dhe Shkodër.

06/03/2021 | Njoftime publike

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pas përfundimit të verifikimit paraprak të listës së monitoruesve, për të plotësuar numrin e 2 vakancave për qarkun Lezhë, dhe 1 vakancë për qarkun Shkodër bën thirrje publike për hedhjen e shortit online në datën 8.3.2021 në orën 10:00 për përzgjedhjen e monitoruesve për vakancat në qarqet e sipërcituara.

Njoftime publikeNjoftim për hedhjen e shortit për përzgjedhjen e monitoruesve për plotësimin e vakancave në qarqet Lezhë dhe Shkodër.