Njoftim për publikim të listës përfundimtare të kandidatëve të kualifikuar për “Ngritje në detyrë”, për pozicionin e punës Shef në DADSIT.

09/03/2021 | Vende të lira pune

Në zbatim të nenit 26 të ligjit nr.152, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, kreu III, i vendimit nr.242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme  drejtuese”, i ndryshuar, njoftojmë se:

Në përfundim të afatit të ankimit njësia përgjegjëse, shpall listën përfundimtare të kandidatëve që kualifikohen në fazën “konkurimi”, për pozicionin e punës shef në Sektorin e Administrimit të të Dhënave dhe Sistemeve në DADSIT si më poshtë:

  1. Erdet Këlliçi
  2. Rigers Bodurri

Për sqarime të mëtejshme, mund të kontaktoni në adresën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rruga “Ibrahim Rugova”, Nr.4, Tiranë si dhe të konsultoni faqen zyrtare në internet www.kqz.gov.al.

Njesia përgjegjëse

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Vende të lira puneNjoftim për publikim të listës përfundimtare të kandidatëve të kualifikuar për “Ngritje në detyrë”, për pozicionin e punës Shef në DADSIT.